ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/07/2009 Porte Maillot [fr] การออกเสียง : Porte Maillot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 traduire [fr] การออกเสียง : traduire 0 โหวต
10/07/2009 Poincaré [fr] การออกเสียง : Poincaré 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 biologisme [fr] การออกเสียง : biologisme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 andouille [fr] การออกเสียง : andouille 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 cadavre exquis [fr] การออกเสียง : cadavre exquis 0 โหวต
10/07/2009 exaltation [fr] การออกเสียง : exaltation 0 โหวต
10/07/2009 Huguenot [fr] การออกเสียง : Huguenot 1 โหวต
10/07/2009 frangipane [fr] การออกเสียง : frangipane 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] การออกเสียง : Gilles Brassard 0 โหวต
10/07/2009 Jurançon [fr] การออกเสียง : Jurançon -1 โหวต
10/07/2009 heureux hasard [fr] การออกเสียง : heureux hasard 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] การออกเสียง : Le déjeuner sur l'herbe 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 pleurnichard [fr] การออกเสียง : pleurnichard 0 โหวต
10/07/2009 menace [fr] การออกเสียง : menace 2 โหวต
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] การออกเสียง : Claude Crépeau 0 โหวต
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] การออกเสียง : Cathédrale Notre-Dame de Chartres 0 โหวต
24/02/2009 Asnières [fr] การออกเสียง : Asnières 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] การออกเสียง : Chantons tous son avènement 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 guère [fr] การออกเสียง : guère 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Sylvaner [fr] การออกเสียง : Sylvaner 0 โหวต
07/12/2008 sourcils [fr] การออกเสียง : sourcils 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 je me présente [fr] การออกเสียง : je me présente 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 persan [fr] การออกเสียง : persan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 regardent [fr] การออกเสียง : regardent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Sancerre [fr] การออกเสียง : Sancerre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] การออกเสียง : esprit d'escalier 0 โหวต
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] การออกเสียง : Parapluies de Cherbourg 0 โหวต
07/12/2008 cadeau [fr] การออกเสียง : cadeau 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] การออกเสียง : Qu'est-ce que 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด