ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/02/2009 centimètre [fr] การออกเสียงคำว่า centimètre โดย gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] การออกเสียงคำว่า gendre โดย baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2008 Anaïs [fr] การออกเสียงคำว่า Anaïs คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2008 Le Creuset [fr] การออกเสียงคำว่า Le Creuset คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/11/2008 psychiatre [fr] การออกเสียงคำว่า psychiatre โดย Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] การออกเสียงคำว่า Wattwiller โดย ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] การออกเสียงคำว่า Contrex คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Plombières [fr] การออกเสียงคำว่า Plombières คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Yorre คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Salvetat [fr] การออกเสียงคำว่า Salvetat คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Carola [fr] การออกเสียงคำว่า Carola โดย ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] การออกเสียงคำว่า Evian คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] การออกเสียงคำว่า Volvic คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Vittel [fr] การออกเสียงคำว่า Vittel คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Quézac [fr] การออกเสียงคำว่า Quézac โดย ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] การออกเสียงคำว่า Perrier คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2008 Badoit [fr] การออกเสียงคำว่า Badoit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Hépar [fr] การออกเสียงคำว่า Hépar โดย Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] การออกเสียงคำว่า élection คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] การออกเสียงคำว่า candidat คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 député [fr] การออกเสียงคำว่า député คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 sénateur [fr] การออกเสียงคำว่า sénateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 président [fr] การออกเสียงคำว่า président คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 conseiller général [fr] การออกเสียงคำว่า conseiller général คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 Urne [fr] การออกเสียงคำว่า Urne คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 scrutin [fr] การออกเสียงคำว่า scrutin คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 ballottage [fr] การออกเสียงคำว่า ballottage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/11/2008 dépouillement [fr] การออกเสียงคำว่า dépouillement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] การออกเสียงคำว่า proportionnelle คะแนนโหวต 0 คะแนน