ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/02/2009 centimètre [fr] การออกเสียงคำว่า centimètre โดย gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] การออกเสียงคำว่า gendre โดย baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2008 Anaïs [fr] การออกเสียงคำว่า Anaïs 0 โหวต
16/11/2008 Le Creuset [fr] การออกเสียงคำว่า Le Creuset 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/11/2008 psychiatre [fr] การออกเสียงคำว่า psychiatre โดย Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] การออกเสียงคำว่า Wattwiller โดย ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] การออกเสียงคำว่า Contrex 0 โหวต
10/11/2008 Plombières [fr] การออกเสียงคำว่า Plombières 0 โหวต
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Yorre 0 โหวต
10/11/2008 Salvetat [fr] การออกเสียงคำว่า Salvetat 0 โหวต
10/11/2008 Carola [fr] การออกเสียงคำว่า Carola โดย ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] การออกเสียงคำว่า Evian 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] การออกเสียงคำว่า Volvic 0 โหวต
10/11/2008 Vittel [fr] การออกเสียงคำว่า Vittel 0 โหวต
10/11/2008 Quézac [fr] การออกเสียงคำว่า Quézac โดย ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] การออกเสียงคำว่า Perrier 0 โหวต
10/11/2008 Badoit [fr] การออกเสียงคำว่า Badoit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Hépar [fr] การออกเสียงคำว่า Hépar โดย Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] การออกเสียงคำว่า élection 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] การออกเสียงคำว่า candidat 0 โหวต
09/11/2008 député [fr] การออกเสียงคำว่า député 0 โหวต
09/11/2008 sénateur [fr] การออกเสียงคำว่า sénateur 0 โหวต
09/11/2008 président [fr] การออกเสียงคำว่า président 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 conseiller général [fr] การออกเสียงคำว่า conseiller général 0 โหวต
09/11/2008 Urne [fr] การออกเสียงคำว่า Urne 0 โหวต
09/11/2008 scrutin [fr] การออกเสียงคำว่า scrutin 0 โหวต
09/11/2008 ballottage [fr] การออกเสียงคำว่า ballottage 0 โหวต
09/11/2008 dépouillement [fr] การออกเสียงคำว่า dépouillement 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] การออกเสียงคำว่า proportionnelle 0 โหวต