ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/02/2009 centimètre [fr] centimètre การออกเสียง โดยgwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] gendre การออกเสียง โดยbaudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] Amélie การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/11/2008 psychiatre [fr] psychiatre การออกเสียง โดยArsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] Wattwiller การออกเสียง โดยClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Carola [fr] Carola การออกเสียง โดยClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] Evian การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Quézac [fr] Quézac การออกเสียง โดยClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/11/2008 Hépar [fr] Hépar การออกเสียง โดยKenji75018
09/11/2008 élection [fr] élection การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 candidat [fr] candidat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 député [fr] député การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 président [fr] président การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 Urne [fr] Urne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต