ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/02/2009 centimètre [fr] การออกเสียง : centimètre โดย gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] การออกเสียง : gendre โดย baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] การออกเสียง : Amélie 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2008 Anaïs [fr] การออกเสียง : Anaïs 0 โหวต
16/11/2008 Le Creuset [fr] การออกเสียง : Le Creuset 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/11/2008 psychiatre [fr] การออกเสียง : psychiatre โดย Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] การออกเสียง : Wattwiller โดย ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] การออกเสียง : Contrex 0 โหวต
10/11/2008 Plombières [fr] การออกเสียง : Plombières 0 โหวต
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] การออกเสียง : Saint-Yorre 0 โหวต
10/11/2008 Salvetat [fr] การออกเสียง : Salvetat 0 โหวต
10/11/2008 Carola [fr] การออกเสียง : Carola โดย ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] การออกเสียง : Evian 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Volvic [fr] การออกเสียง : Volvic 0 โหวต
10/11/2008 Vittel [fr] การออกเสียง : Vittel 0 โหวต
10/11/2008 Quézac [fr] การออกเสียง : Quézac โดย ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] การออกเสียง : Perrier 0 โหวต
10/11/2008 Badoit [fr] การออกเสียง : Badoit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2008 Hépar [fr] การออกเสียง : Hépar โดย Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] การออกเสียง : élection โดย gwen_bzh
09/11/2008 candidat [fr] การออกเสียง : candidat 0 โหวต
09/11/2008 député [fr] การออกเสียง : député 0 โหวต
09/11/2008 sénateur [fr] การออกเสียง : sénateur 0 โหวต
09/11/2008 président [fr] การออกเสียง : président 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 conseiller général [fr] การออกเสียง : conseiller général 0 โหวต
09/11/2008 Urne [fr] การออกเสียง : Urne 0 โหวต
09/11/2008 scrutin [fr] การออกเสียง : scrutin 0 โหวต
09/11/2008 ballottage [fr] การออกเสียง : ballottage 0 โหวต
09/11/2008 dépouillement [fr] การออกเสียง : dépouillement 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 proportionnelle [fr] การออกเสียง : proportionnelle 0 โหวต