ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/07/2009 Porte Maillot [fr] การออกเสียงคำว่า Porte Maillot คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 traduire [fr] การออกเสียงคำว่า traduire คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 Poincaré [fr] การออกเสียงคำว่า Poincaré คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 biologisme [fr] การออกเสียงคำว่า biologisme คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 andouille [fr] การออกเสียงคำว่า andouille คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 cadavre exquis [fr] การออกเสียงคำว่า cadavre exquis คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 exaltation [fr] การออกเสียงคำว่า exaltation คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 Huguenot [fr] การออกเสียงคำว่า Huguenot คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2009 frangipane [fr] การออกเสียงคำว่า frangipane คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] การออกเสียงคำว่า Gilles Brassard คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 Jurançon [fr] การออกเสียงคำว่า Jurançon คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/07/2009 heureux hasard [fr] การออกเสียงคำว่า heureux hasard คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] การออกเสียงคำว่า Le déjeuner sur l'herbe คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/07/2009 pleurnichard [fr] การออกเสียงคำว่า pleurnichard คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 menace [fr] การออกเสียงคำว่า menace คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] การออกเสียงคำว่า Claude Crépeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] การออกเสียงคำว่า Cathédrale Notre-Dame de Chartres คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2009 Asnières [fr] การออกเสียงคำว่า Asnières คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] การออกเสียงคำว่า Chantons tous son avènement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 guère [fr] การออกเสียงคำว่า guère คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Sylvaner [fr] การออกเสียงคำว่า Sylvaner คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 sourcils [fr] การออกเสียงคำว่า sourcils คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 je me présente [fr] การออกเสียงคำว่า je me présente คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 persan [fr] การออกเสียงคำว่า persan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 regardent [fr] การออกเสียงคำว่า regardent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Sancerre [fr] การออกเสียงคำว่า Sancerre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] การออกเสียงคำว่า esprit d'escalier คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] การออกเสียงคำว่า Parapluies de Cherbourg คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2008 cadeau [fr] การออกเสียงคำว่า cadeau คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] การออกเสียงคำว่า Qu'est-ce que คะแนนโหวต 8 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด