ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/07/2009 Porte Maillot [fr] Porte Maillot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 traduire [fr] traduire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 Poincaré [fr] Poincaré การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 biologisme [fr] biologisme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 andouille [fr] andouille การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 cadavre exquis [fr] cadavre exquis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 exaltation [fr] exaltation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 Huguenot [fr] Huguenot การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/07/2009 frangipane [fr] frangipane การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] Gilles Brassard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 Jurançon [fr] Jurançon การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/07/2009 heureux hasard [fr] heureux hasard การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] Le déjeuner sur l'herbe การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/07/2009 pleurnichard [fr] pleurnichard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 menace [fr] menace การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] Claude Crépeau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] Cathédrale Notre-Dame de Chartres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2009 Asnières [fr] Asnières การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] Chantons tous son avènement การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 guère [fr] guère การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 Sylvaner [fr] Sylvaner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 sourcils [fr] sourcils การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 je me présente [fr] je me présente การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 persan [fr] persan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 regardent [fr] regardent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 Sancerre [fr] Sancerre การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] esprit d'escalier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] Parapluies de Cherbourg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2008 cadeau [fr] cadeau การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] Qu'est-ce que การออกเสียง 8คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด