ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/10/2016 cure [ro] การออกเสียงคำว่า cure คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 naturist [ro] การออกเสียงคำว่า naturist คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 naturistă [ro] การออกเสียงคำว่า naturistă คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 naturiste [ro] การออกเสียงคำว่า naturiste คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 naturişti [ro] การออกเสียงคำว่า naturişti คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 terapiile [ro] การออกเสียงคำว่า terapiile คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 terapia [ro] การออกเสียงคำว่า terapia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 ciocolate [ro] การออกเสียงคำว่า ciocolate คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 ciocolata [ro] การออกเสียงคำว่า ciocolata คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 ciocolatele [ro] การออกเสียงคำว่า ciocolatele คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 cacaua [ro] การออกเสียงคำว่า cacaua คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 scorțişoară [ro] การออกเสียงคำว่า scorțişoară คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 cuişoare [ro] การออกเสียงคำว่า cuişoare คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 ghimbirul [ro] การออกเสียงคำว่า ghimbirul คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 cuişoarele [ro] การออกเสียงคำว่า cuişoarele คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 scorțişoara [ro] การออกเสียงคำว่า scorțişoara คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 condimentul [ro] การออกเสียงคำว่า condimentul คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 condimentele [ro] การออกเสียงคำว่า condimentele คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 picante [ro] การออกเสียงคำว่า picante คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 aripile [ro] การออกเสียงคำว่า aripile คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 aripioare [ro] การออกเสียงคำว่า aripioare คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 aripioara [ro] การออกเสียงคำว่า aripioara คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 aripioarele [ro] การออกเสียงคำว่า aripioarele คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 afiliat [ro] การออกเสียงคำว่า afiliat คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 afiliați [ro] การออกเสียงคำว่า afiliați คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 afiliate [ro] การออกเสียงคำว่า afiliate คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 adaptoare [ro] การออกเสียงคำว่า adaptoare คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 adaptorul [ro] การออกเสียงคำว่า adaptorul คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 adaptoarele [ro] การออกเสียงคำว่า adaptoarele คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/10/2016 picanți [ro] การออกเสียงคำว่า picanți คะแนนโหวต 0 คะแนน