ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/07/2010 首都机场 [cjy] การออกเสียงคำว่า 首都机场 คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2010 [cjy] การออกเสียงคำว่า 蹦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2010 [cjy] การออกเสียงคำว่า 巷 คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2010 [cjy] การออกเสียงคำว่า 豬 คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2010 騙子 [cjy] การออกเสียงคำว่า 騙子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 回击 [cjy] การออกเสียงคำว่า 回击 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 中国人民银行 [cjy] การออกเสียงคำว่า 中国人民银行 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 春分 [cjy] การออกเสียงคำว่า 春分 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 精明 [cjy] การออกเสียงคำว่า 精明 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 四川 [cjy] การออกเสียงคำว่า 四川 คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/05/2010 [cjy] การออกเสียงคำว่า 足 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 前头 [cjy] การออกเสียงคำว่า 前头 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 下雪 [cjy] การออกเสียงคำว่า 下雪 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 下雨 [cjy] การออกเสียงคำว่า 下雨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 圪捣 [cjy] การออกเสียงคำว่า 圪捣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 疙瘩 [cjy] การออกเสียงคำว่า 疙瘩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 日本 [cjy] การออกเสียงคำว่า 日本 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 东北 [cjy] การออกเสียงคำว่า 东北 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/05/2010 北京 [cjy] การออกเสียงคำว่า 北京 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 忽悠 [cjy] การออกเสียงคำว่า 忽悠 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 雷人 [cjy] การออกเสียงคำว่า 雷人 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 力学 [cjy] การออกเสียงคำว่า 力学 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 结构 [cjy] การออกเสียงคำว่า 结构 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 设计 [cjy] การออกเสียงคำว่า 设计 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 建筑 [cjy] การออกเสียงคำว่า 建筑 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 圪料 [cjy] การออกเสียงคำว่า 圪料 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 运动 [cjy] การออกเสียงคำว่า 运动 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 吃烟 [cjy] การออกเสียงคำว่า 吃烟 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 圪蹴 [cjy] การออกเสียงคำว่า 圪蹴 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2010 妨祖 [cjy] การออกเสียงคำว่า 妨祖 คะแนนโหวต 0 คะแนน