ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/07/2010 首都机场 [cjy] การออกเสียง : 首都机场 0 โหวต
14/07/2010 [cjy] การออกเสียง : 蹦 0 โหวต
14/07/2010 [cjy] การออกเสียง : 巷 0 โหวต
14/07/2010 [cjy] การออกเสียง : 豬 0 โหวต
14/07/2010 騙子 [cjy] การออกเสียง : 騙子 0 โหวต
04/05/2010 回击 [cjy] การออกเสียง : 回击 0 โหวต
04/05/2010 中国人民银行 [cjy] การออกเสียง : 中国人民银行 0 โหวต
04/05/2010 春分 [cjy] การออกเสียง : 春分 0 โหวต
04/05/2010 精明 [cjy] การออกเสียง : 精明 0 โหวต
04/05/2010 四川 [cjy] การออกเสียง : 四川 -1 โหวต
04/05/2010 [cjy] การออกเสียง : 足 0 โหวต
04/05/2010 前头 [cjy] การออกเสียง : 前头 0 โหวต
04/05/2010 下雪 [cjy] การออกเสียง : 下雪 0 โหวต
04/05/2010 下雨 [cjy] การออกเสียง : 下雨 0 โหวต
04/05/2010 圪捣 [cjy] การออกเสียง : 圪捣 0 โหวต
04/05/2010 疙瘩 [cjy] การออกเสียง : 疙瘩 0 โหวต
04/05/2010 日本 [cjy] การออกเสียง : 日本 0 โหวต
04/05/2010 东北 [cjy] การออกเสียง : 东北 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/05/2010 北京 [cjy] การออกเสียง : 北京 0 โหวต
04/05/2010 忽悠 [cjy] การออกเสียง : 忽悠 0 โหวต
04/05/2010 雷人 [cjy] การออกเสียง : 雷人 0 โหวต
04/05/2010 力学 [cjy] การออกเสียง : 力学 0 โหวต
04/05/2010 结构 [cjy] การออกเสียง : 结构 0 โหวต
04/05/2010 设计 [cjy] การออกเสียง : 设计 0 โหวต
04/05/2010 建筑 [cjy] การออกเสียง : 建筑 0 โหวต
04/05/2010 圪料 [cjy] การออกเสียง : 圪料 0 โหวต
04/05/2010 运动 [cjy] การออกเสียง : 运动 0 โหวต
04/05/2010 吃烟 [cjy] การออกเสียง : 吃烟 0 โหวต
04/05/2010 圪蹴 [cjy] การออกเสียง : 圪蹴 0 โหวต
04/05/2010 妨祖 [cjy] การออกเสียง : 妨祖 0 โหวต