ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/01/2013 presqu'île [fr] การออกเสียงคำว่า presqu'île คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Fourastié คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 Jean Blondel [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Blondel คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] การออกเสียงคำว่า Paul Sabatier คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 éclectique [fr] การออกเสียงคำว่า éclectique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 musée d'art africain [fr] การออกเสียงคำว่า musée d'art africain คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 à proprement parler [fr] การออกเสียงคำว่า à proprement parler คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 la fête des lumières [fr] การออกเสียงคำว่า la fête des lumières คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 poulet aux olives [fr] การออกเสียงคำว่า poulet aux olives คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] การออกเสียงคำว่า musée d'histoire naturelle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] การออกเสียงคำว่า musée du quai Branly คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 sauter de joie [fr] การออกเสียงคำว่า sauter de joie คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 pâté en croûte [fr] การออกเสียงคำว่า pâté en croûte คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] การออกเสียงคำว่า Les Trente Glorieuses คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/05/2012 maniaque [fr] การออกเสียงคำว่า maniaque คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] การออกเสียงคำว่า J'aime beaucoup คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/05/2012 possesseur [fr] การออกเสียงคำว่า possesseur คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 salissant [fr] การออกเสียงคำว่า salissant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2012 éloignent [fr] การออกเสียงคำว่า éloignent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2012 le Syrien [fr] การออกเสียงคำว่า le Syrien คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/05/2012 Entendons-nous [fr] การออกเสียงคำว่า Entendons-nous คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด