ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/01/2013 presqu'île [fr] presqu'île การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] Jean Fourastié การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 Jean Blondel [fr] Jean Blondel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] Paul Sabatier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 éclectique [fr] éclectique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 musée d'art africain [fr] musée d'art africain การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 à proprement parler [fr] à proprement parler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 la fête des lumières [fr] la fête des lumières การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 poulet aux olives [fr] poulet aux olives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] musée d'histoire naturelle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] musée du quai Branly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 sauter de joie [fr] sauter de joie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 pâté en croûte [fr] pâté en croûte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] Les Trente Glorieuses การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/05/2012 maniaque [fr] maniaque การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] J'aime beaucoup การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/05/2012 possesseur [fr] possesseur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 salissant [fr] salissant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2012 éloignent [fr] éloignent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2012 le Syrien [fr] le Syrien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/05/2012 Entendons-nous [fr] Entendons-nous การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด