ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
04/02/2014 giocheranno [it] การออกเสียง : giocheranno โดย Carlo1
04/02/2014 taciuti [it] การออกเสียง : taciuti โดย Carlo1
04/02/2014 giocherà [it] การออกเสียง : giocherà โดย Carlo1
04/02/2014 commentava [it] การออกเสียง : commentava โดย Carlo1
04/02/2014 consentiva [it] การออกเสียง : consentiva โดย Carlo1
04/02/2014 servendo [it] การออกเสียง : servendo โดย Carlo1
04/02/2014 fondocampo [it] การออกเสียง : fondocampo โดย Carlo1
04/02/2014 condizioni [it] การออกเสียง : condizioni โดย Carlo1
04/02/2014 secchi [it] การออกเสียง : secchi โดย Carlo1
04/02/2014 scambi [it] การออกเสียง : scambi โดย Carlo1
04/02/2014 enormi [it] การออกเสียง : enormi โดย Carlo1
04/02/2014 spruzzate [it] การออกเสียง : spruzzate โดย Carlo1
04/02/2014 strappa [it] การออกเสียง : strappa โดย Carlo1
04/02/2014 increduli [it] การออกเสียง : increduli โดย Carlo1
04/02/2014 batosta [it] การออกเสียง : batosta โดย Carlo1
04/02/2014 festeggiavano [it] การออกเสียง : festeggiavano โดย Carlo1
04/02/2014 ammutinati [it] การออกเสียง : ammutinati โดย Carlo1
04/02/2014 suscitato [it] การออกเสียง : suscitato โดย Carlo1
04/02/2014 rovesci [it] การออกเสียง : rovesci โดย Carlo1
04/02/2014 incrociati [it] การออกเสียง : incrociati โดย Carlo1
04/02/2014 vincenti [it] การออกเสียง : vincenti โดย Carlo1
04/02/2014 esplosivi [it] การออกเสียง : esplosivi โดย Carlo1
04/02/2014 sparito [it] การออกเสียง : sparito โดย Carlo1
04/02/2014 palleggi [it] การออกเสียง : palleggi โดย Carlo1
04/02/2014 notevolissimi [it] การออกเสียง : notevolissimi โดย Carlo1
04/02/2014 dritti [it] การออกเสียง : dritti โดย Carlo1
04/02/2014 vantaggi [it] การออกเสียง : vantaggi โดย Carlo1
04/02/2014 indigesta [it] การออกเสียง : indigesta โดย Carlo1
04/02/2014 diventati [it] การออกเสียง : diventati โดย Carlo1
04/02/2014 lacerazioni [it] การออกเสียง : lacerazioni โดย Carlo1