ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/02/2014 becchi [it] การออกเสียง : becchi โดย xenyower
05/02/2014 metabolizzati [it] การออกเสียง : metabolizzati โดย antoniog
04/02/2014 salendo [it] การออกเสียง : salendo โดย Lilianuccia
04/02/2014 aggiudica [it] การออกเสียง : aggiudica โดย Lilianuccia
04/02/2014 accorcia [it] การออกเสียง : accorcia โดย Lilianuccia
04/02/2014 campionessa [it] การออกเสียง : campionessa โดย Lilianuccia
04/02/2014 assicura [it] การออกเสียง : assicura โดย Lilianuccia
04/02/2014 ritrovando [it] การออกเสียง : ritrovando โดย Lilianuccia
04/02/2014 rabbiosa [it] การออกเสียง : rabbiosa โดย Lilianuccia
04/02/2014 spiazza [it] การออกเสียง : spiazza โดย Lilianuccia
04/02/2014 lanciata [it] การออกเสียง : lanciata โดย Lilianuccia
04/02/2014 sventaglio [it] การออกเสียง : sventaglio โดย Lilianuccia
04/02/2014 connazionale [it] การออกเสียง : connazionale โดย Lilianuccia
04/02/2014 parigini [it] การออกเสียง : parigini โดย Lilianuccia
04/02/2014 potenti [it] การออกเสียง : potenti โดย Lilianuccia
04/02/2014 estraendo [it] การออกเสียง : estraendo โดย Lilianuccia
04/02/2014 profondi [it] การออกเสียง : profondi โดย Lilianuccia
04/02/2014 chiude [it] การออกเสียง : chiude โดย Lilianuccia
04/02/2014 producendo [it] การออกเสียง : producendo โดย Lilianuccia
04/02/2014 permettendo [it] การออกเสียง : permettendo โดย Lilianuccia
04/02/2014 equilibrati [it] การออกเสียง : equilibrati โดย Lilianuccia
04/02/2014 mancava [it] การออกเสียง : mancava โดย Lilianuccia
04/02/2014 avvicina [it] การออกเสียง : avvicina โดย Lilianuccia
04/02/2014 sfrutta [it] การออกเสียง : sfrutta โดย Lilianuccia
04/02/2014 reagisce [it] การออกเสียง : reagisce โดย Lilianuccia
04/02/2014 distanze [it] การออกเสียง : distanze โดย Lilianuccia
04/02/2014 allunga [it] การออกเสียง : allunga โดย Lilianuccia
04/02/2014 smorzata [it] การออกเสียง : smorzata โดย Lilianuccia
04/02/2014 commette [it] การออกเสียง : commette โดย Lilianuccia
04/02/2014 gratuiti [it] การออกเสียง : gratuiti โดย Lilianuccia