ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/06/2011 льносолома [ru] льносолома การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 льносемя [ru] льносемя การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 льнопрядение [ru] льнопрядение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 навислость [ru] навислость การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] Красных Зорь (улица) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] Ксения Кахнович การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] Лидия Мордкович การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 вьюнить [ru] вьюнить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 отрывается [ru] отрывается การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] Крестовский (переулок) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Красные Ворота (площадь) [ru] Красные Ворота (площадь) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 зубатый [ru] зубатый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] Красный Казанец (улица) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] Лескова (улица) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] Лесная (улица) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Кремлёвский (проезд) [ru] Кремлёвский (проезд) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 Лермонтовский (проспект) [ru] Лермонтовский (проспект) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/06/2011 зажжённый [ru] зажжённый การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2010 фотограф [ru] фотограф การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2010 фрукт [ru] фрукт การออกเสียง 4คะแนนโหวต
01/08/2010 учитель [ru] учитель การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2010 учебник [ru] учебник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2010 улица [ru] улица การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/08/2010 банан [ru] банан การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/08/2010 почта [ru] почта การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2010 подруга [ru] подруга การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/08/2010 преподаватель [ru] преподаватель การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/08/2010 пакет [ru] пакет การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/08/2010 ёж [ru] ёж การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/08/2010 химик [ru] химик การออกเสียง 1คะแนนโหวต