ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2011 льносолома [ru] การออกเสียงคำว่า льносолома คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 льносемя [ru] การออกเสียงคำว่า льносемя คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 льнопрядение [ru] การออกเสียงคำว่า льнопрядение คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 навислость [ru] การออกเสียงคำว่า навислость คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] การออกเสียงคำว่า Красных Зорь (улица) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] การออกเสียงคำว่า Ксения Кахнович คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] การออกเสียงคำว่า Лидия Мордкович คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 вьюнить [ru] การออกเสียงคำว่า вьюнить คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 отрывается [ru] การออกเสียงคำว่า отрывается คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] การออกเสียงคำว่า Крестовский (переулок) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 зубатый [ru] การออกเสียงคำว่า зубатый คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] การออกเสียงคำว่า Красный Казанец (улица) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] การออกเสียงคำว่า Лескова (улица) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] การออกเสียงคำว่า Лесная (улица) คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/06/2011 зажжённый [ru] การออกเสียงคำว่า зажжённый คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2010 фотограф [ru] การออกเสียงคำว่า фотограф คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2010 фрукт [ru] การออกเสียงคำว่า фрукт คะแนนโหวต 5 คะแนน
01/08/2010 учитель [ru] การออกเสียงคำว่า учитель คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2010 учебник [ru] การออกเสียงคำว่า учебник คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2010 улица [ru] การออกเสียงคำว่า улица คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/08/2010 банан [ru] การออกเสียงคำว่า банан คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/08/2010 почта [ru] การออกเสียงคำว่า почта คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2010 подруга [ru] การออกเสียงคำว่า подруга คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/08/2010 преподаватель [ru] การออกเสียงคำว่า преподаватель คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/08/2010 пакет [ru] การออกเสียงคำว่า пакет คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/08/2010 ёж [ru] การออกเสียงคำว่า ёж คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/08/2010 химик [ru] การออกเสียงคำว่า химик คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/08/2010 школьник [ru] การออกเสียงคำว่า школьник คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/08/2010 корпус [ru] การออกเสียงคำว่า корпус คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/08/2010 книга [ru] การออกเสียงคำว่า книга คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด