ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/06/2010 Tatiane [pt] การออกเสียงคำว่า Tatiane คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2010 cabeçote [pt] การออกเสียงคำว่า cabeçote คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/06/2010 cabeçorra [pt] การออกเสียงคำว่า cabeçorra คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2010 cabeçudo [pt] การออกเสียงคำว่า cabeçudo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2010 cabeceada [pt] การออกเสียงคำว่า cabeceada คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2010 heterodoxo [pt] การออกเสียงคำว่า heterodoxo คะแนนโหวต 0 คะแนน