ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/11/2009 soldierly [en] soldierly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 outflank [en] outflank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 straggler [en] straggler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 lung [en] lung การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 paramour [en] paramour การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 orchidaceous [en] orchidaceous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 caraway [en] caraway การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 watercress [en] watercress การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 manners [en] manners การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 Elinor Dashwood [en] Elinor Dashwood การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/07/2009 Sense and Sensibility [en] Sense and Sensibility การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Edmund Bertram [en] Edmund Bertram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Fanny Price [en] Fanny Price การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Mansfield Park [en] Mansfield Park การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Fitzwilliam Darcy [en] Fitzwilliam Darcy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/07/2009 Elizabeth Bennet [en] Elizabeth Bennet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 marry [en] marry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 merry [en] merry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 Murray [en] Murray การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2009 Mary [en] Mary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2009 ride [en] ride การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/06/2009 riding [en] riding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2009 writing [en] writing การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2008 VW [en] VW การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2008 Edward Sapir [en] Edward Sapir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2008 affiliated [en] affiliated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2008 ramification [en] ramification การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/11/2008 Benjamin Lee Whorf [en] Benjamin Lee Whorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2008 imbibe [en] imbibe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2008 fragrant [en] fragrant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด