ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2009 soldierly [en] การออกเสียงคำว่า soldierly คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 outflank [en] การออกเสียงคำว่า outflank คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 straggler [en] การออกเสียงคำว่า straggler คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 lung [en] การออกเสียงคำว่า lung คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 paramour [en] การออกเสียงคำว่า paramour คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 orchidaceous [en] การออกเสียงคำว่า orchidaceous คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 caraway [en] การออกเสียงคำว่า caraway คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 watercress [en] การออกเสียงคำว่า watercress คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 manners [en] การออกเสียงคำว่า manners คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 Elinor Dashwood [en] การออกเสียงคำว่า Elinor Dashwood คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 Sense and Sensibility [en] การออกเสียงคำว่า Sense and Sensibility คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Edmund Bertram [en] การออกเสียงคำว่า Edmund Bertram คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Fanny Price [en] การออกเสียงคำว่า Fanny Price คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Mansfield Park [en] การออกเสียงคำว่า Mansfield Park คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Fitzwilliam Darcy [en] การออกเสียงคำว่า Fitzwilliam Darcy คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Elizabeth Bennet [en] การออกเสียงคำว่า Elizabeth Bennet คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2009 marry [en] การออกเสียงคำว่า marry คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2009 merry [en] การออกเสียงคำว่า merry คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2009 Murray [en] การออกเสียงคำว่า Murray คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2009 Mary [en] การออกเสียงคำว่า Mary คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2009 ride [en] การออกเสียงคำว่า ride คะแนนโหวต 3 คะแนน
18/06/2009 riding [en] การออกเสียงคำว่า riding คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2009 writing [en] การออกเสียงคำว่า writing คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/12/2008 VW [en] การออกเสียงคำว่า VW คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2008 Edward Sapir [en] การออกเสียงคำว่า Edward Sapir คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2008 affiliated [en] การออกเสียงคำว่า affiliated คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2008 ramification [en] การออกเสียงคำว่า ramification คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/11/2008 Benjamin Lee Whorf [en] การออกเสียงคำว่า Benjamin Lee Whorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2008 imbibe [en] การออกเสียงคำว่า imbibe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2008 fragrant [en] การออกเสียงคำว่า fragrant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด