ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/02/2010 callaba [es] การออกเสียงคำว่า callaba คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2010 Somontano [es] การออกเสียงคำว่า Somontano คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2010 Palo Cortado [es] การออกเสียงคำว่า Palo Cortado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2010 El Puerto de Santa María [es] การออกเสียงคำว่า El Puerto de Santa María คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2010 Benito Juárez [es] การออกเสียงคำว่า Benito Juárez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/02/2010 8 [es] การออกเสียงคำว่า 8 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 cedido [es] การออกเสียงคำว่า cedido คะแนนโหวต -1 คะแนน
01/02/2010 marchita [es] การออกเสียงคำว่า marchita คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 venas [es] การออกเสียงคำว่า venas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 mordiscos [es] การออกเสียงคำว่า mordiscos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 diestra [es] การออกเสียงคำว่า diestra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 abocardado [es] การออกเสียงคำว่า abocardado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 caserón [es] การออกเสียงคำว่า caserón คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 cederé [es] การออกเสียงคำว่า cederé คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2010 prolija [es] การออกเสียงคำว่า prolija คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 abocarse [es] การออกเสียงคำว่า abocarse คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 buscaban [es] การออกเสียงคำว่า buscaban คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 colmó [es] การออกเสียงคำว่า colmó คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 ausencias [es] การออกเสียงคำว่า ausencias คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/02/2010 andaba [es] การออกเสียงคำว่า andaba คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 atuendo [es] การออกเสียงคำว่า atuendo คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/02/2010 emblandecer [es] การออกเสียงคำว่า emblandecer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 casuales [es] การออกเสียงคำว่า casuales คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2010 aprovechemos [es] การออกเสียงคำว่า aprovechemos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด