ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/02/2010 callaba [es] callaba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2010 Somontano [es] Somontano การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2010 Palo Cortado [es] Palo Cortado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2010 El Puerto de Santa María [es] El Puerto de Santa María การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2010 Benito Juárez [es] Benito Juárez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/02/2010 8 [es] 8 การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 cedido [es] cedido การออกเสียง -1คะแนนโหวต
01/02/2010 marchita [es] marchita การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 venas [es] venas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 mordiscos [es] mordiscos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 diestra [es] diestra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 abocardado [es] abocardado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 caserón [es] caserón การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 cederé [es] cederé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/02/2010 prolija [es] prolija การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 abocarse [es] abocarse การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 buscaban [es] buscaban การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 colmó [es] colmó การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 ausencias [es] ausencias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/02/2010 andaba [es] andaba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 atuendo [es] atuendo การออกเสียง 2คะแนนโหวต
01/02/2010 emblandecer [es] emblandecer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 casuales [es] casuales การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2010 aprovechemos [es] aprovechemos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด