ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2008 buffoon [en] การออกเสียงคำว่า buffoon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 photography [en] การออกเสียงคำว่า photography คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 fire station [en] การออกเสียงคำว่า fire station คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 wax museum [en] การออกเสียงคำว่า wax museum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2008 ravenous [en] การออกเสียงคำว่า ravenous คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2008 series finale [en] การออกเสียงคำว่า series finale คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 tardes [es] การออกเสียงคำว่า tardes คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/11/2008 ecotourism [en] การออกเสียงคำว่า ecotourism คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 Andres Acosta [en] การออกเสียงคำว่า Andres Acosta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 Andrés Acosta [es] การออกเสียงคำว่า Andrés Acosta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 elated [en] การออกเสียงคำว่า elated คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด