ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2008 buffoon [en] การออกเสียง : buffoon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 photography [en] การออกเสียง : photography 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 fire station [en] การออกเสียง : fire station 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 wax museum [en] การออกเสียง : wax museum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 Google [en] การออกเสียง : Google 1 โหวต
14/11/2008 ravenous [en] การออกเสียง : ravenous 0 โหวต
14/11/2008 series finale [en] การออกเสียง : series finale 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 tardes [es] การออกเสียง : tardes -1 โหวต
12/11/2008 ecotourism [en] การออกเสียง : ecotourism 0 โหวต
11/11/2008 Andres Acosta [en] การออกเสียง : Andres Acosta 0 โหวต
11/11/2008 Andrés Acosta [es] การออกเสียง : Andrés Acosta 0 โหวต
11/11/2008 elated [en] การออกเสียง : elated 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด