ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
14/11/2008 fire station [en] fire station การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 wax museum [en] wax museum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 elated [en] elated การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด