ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
14/11/2008 fire station [en] การออกเสียงคำว่า fire station คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2008 wax museum [en] การออกเสียงคำว่า wax museum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/11/2008 ecotourism [en] การออกเสียงคำว่า ecotourism คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 Andres Acosta [en] การออกเสียงคำว่า Andres Acosta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 Andrés Acosta [es] การออกเสียงคำว่า Andrés Acosta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2008 elated [en] การออกเสียงคำว่า elated คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด