ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2008 buffoon [en] buffoon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 photography [en] photography การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 fire station [en] fire station การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 wax museum [en] wax museum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 Google [en] Google การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/11/2008 ravenous [en] ravenous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2008 series finale [en] series finale การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2008 tardes [es] tardes การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2008 elated [en] elated การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด