ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2009 cível [pt] การออกเสียงคำว่า cível คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2009 recluso [pt] การออกเสียงคำว่า recluso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2009 espreitar [pt] การออกเสียงคำว่า espreitar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2009 incisivo [pt] การออกเสียงคำว่า incisivo คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2009 sobrevir [pt] การออกเสียงคำว่า sobrevir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2009 urgir [pt] การออกเสียงคำว่า urgir คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2009 messias [pt] การออกเสียงคำว่า messias คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2009 trepidar [pt] การออกเสียงคำว่า trepidar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2009 faceta [pt] การออกเสียงคำว่า faceta คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2009 inocular [pt] การออกเสียงคำว่า inocular คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/08/2009 computador [pt] การออกเสียงคำว่า computador คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/08/2009 janela [pt] การออกเสียงคำว่า janela คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 baixo [pt] การออกเสียงคำว่า baixo คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 internacional [pt] การออกเสียงคำว่า internacional คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 destro [pt] การออกเสียงคำว่า destro คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 jogo [pt] การออกเสียงคำว่า jogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 melhor [pt] การออกเสียงคำว่า melhor คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 cadeira [pt] การออกเสียงคำว่า cadeira คะแนนโหวต 2 คะแนน
05/08/2009 coisa [pt] การออกเสียงคำว่า coisa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 excelente [pt] การออกเสียงคำว่า excelente คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 sobrecarga [pt] การออกเสียงคำว่า sobrecarga คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 acervo [pt] การออกเสียงคำว่า acervo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 intuitivo [pt] การออกเสียงคำว่า intuitivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 intrusivo [pt] การออกเสียงคำว่า intrusivo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 intrometer [pt] การออกเสียงคำว่า intrometer คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 introdutor [pt] การออกเสียงคำว่า introdutor คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 introduzir [pt] การออกเสียงคำว่า introduzir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 intravenoso [pt] การออกเสียงคำว่า intravenoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2009 brilho [pt] การออกเสียงคำว่า brilho คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/08/2009 cintilar [pt] การออกเสียงคำว่า cintilar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด