ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2009 cível [pt] cível การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 recluso [pt] recluso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 urgir [pt] urgir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2009 messias [pt] messias การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2009 faceta [pt] faceta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2009 inocular [pt] inocular การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/08/2009 computador [pt] computador การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/08/2009 janela [pt] janela การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 baixo [pt] baixo การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 internacional [pt] internacional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 destro [pt] destro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 jogo [pt] jogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 melhor [pt] melhor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira การออกเสียง 2คะแนนโหวต
05/08/2009 coisa [pt] coisa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 excelente [pt] excelente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 acervo [pt] acervo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2009 brilho [pt] brilho การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด