ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2018 setahun [ind] การออกเสียงคำว่า setahun คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2018 kekacauan [ind] การออกเสียงคำว่า kekacauan คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2018 darilah [ind] การออกเสียงคำว่า darilah คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2018 duluan [ind] การออกเสียงคำว่า duluan คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2018 jurnalis [ind] การออกเสียงคำว่า jurnalis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2018 mantap [ind] การออกเสียงคำว่า mantap คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] การออกเสียงคำว่า Pematangsiantar คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 Salatiga [ind] การออกเสียงคำว่า Salatiga คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 Tomohon [ind] การออกเสียงคำว่า Tomohon คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 Tidore [ind] การออกเสียงคำว่า Tidore คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 Ternate [ind] การออกเสียงคำว่า Ternate คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/11/2012 jayapura [ind] การออกเสียงคำว่า jayapura คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 demam [ind] การออกเสียงคำว่า demam คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 denda [ind] การออกเสียงคำว่า denda คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 dekat [ind] การออกเสียงคำว่า dekat คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 cendekiawan [ind] การออกเสียงคำว่า cendekiawan คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 cekung [ind] การออกเสียงคำว่า cekung คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 cerita pendek [ind] การออกเสียงคำว่า cerita pendek คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 cerita [ind] การออกเสียงคำว่า cerita คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 contoh [ind] การออกเสียงคำว่า contoh คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 cokelat [ind] การออกเสียงคำว่า cokelat คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 bersih [ind] การออกเสียงคำว่า bersih คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 berturut-turut [ind] การออกเสียงคำว่า berturut-turut คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 berantakan [ind] การออกเสียงคำว่า berantakan คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 bicara [ind] การออกเสียงคำว่า bicara คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2012 beras [ind] การออกเสียงคำว่า beras คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 berbelanja [ind] การออกเสียงคำว่า berbelanja คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 benci [ind] การออกเสียงคำว่า benci คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/11/2012 benar [ind] การออกเสียงคำว่า benar คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/11/2012 batuk [ind] การออกเสียงคำว่า batuk คะแนนโหวต 0 คะแนน