ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 Whalley Range [en] การออกเสียงคำว่า Whalley Range คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Pott Shrigley [en] การออกเสียงคำว่า Pott Shrigley คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด