ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/12/2011 interior [en] การออกเสียงคำว่า interior 3 โหวต
02/11/2010 irregular [en] การออกเสียงคำว่า irregular 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 professionally [en] การออกเสียงคำว่า professionally 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 worn [en] การออกเสียงคำว่า worn 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 word [en] การออกเสียงคำว่า word 10 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 were [en] การออกเสียงคำว่า were 18 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 caught [en] การออกเสียงคำว่า caught 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 walk [en] การออกเสียงคำว่า walk 16 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 water [en] การออกเสียงคำว่า water 2 โหวต
26/10/2010 resource [en] การออกเสียงคำว่า resource 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 catch [en] การออกเสียงคำว่า catch 12 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 syntagm [en] การออกเสียงคำว่า syntagm 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 gyri [en] การออกเสียงคำว่า gyri 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 gyrus [en] การออกเสียงคำว่า gyrus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 sulcus [en] การออกเสียงคำว่า sulcus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 lavage [en] การออกเสียงคำว่า lavage 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 intubate [en] การออกเสียงคำว่า intubate 0 โหวต
08/06/2009 cerebrum [en] การออกเสียงคำว่า cerebrum 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 cline [en] การออกเสียงคำว่า cline 0 โหวต
08/06/2009 valeric [en] การออกเสียงคำว่า valeric 0 โหวต
08/06/2009 thalamus [en] การออกเสียงคำว่า thalamus 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 hypothalamus [en] การออกเสียงคำว่า hypothalamus 0 โหวต
08/06/2009 isocortex [en] การออกเสียงคำว่า isocortex 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 xerostomia [en] การออกเสียงคำว่า xerostomia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 chimerism [en] การออกเสียงคำว่า chimerism 0 โหวต
08/06/2009 spirant [en] การออกเสียงคำว่า spirant 0 โหวต
08/06/2009 crapshoot [en] การออกเสียงคำว่า crapshoot 0 โหวต
08/06/2009 FTW [en] การออกเสียงคำว่า FTW 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 FML [en] การออกเสียงคำว่า FML 0 โหวต
08/06/2009 BTW [en] การออกเสียงคำว่า BTW 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด