ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/12/2011 interior [en] การออกเสียง : interior 3 โหวต
02/11/2010 irregular [en] การออกเสียง : irregular 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 professionally [en] การออกเสียง : professionally 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 worn [en] การออกเสียง : worn 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 word [en] การออกเสียง : word 11 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/11/2010 were [en] การออกเสียง : were 18 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 caught [en] การออกเสียง : caught 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 walk [en] การออกเสียง : walk 18 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 water [en] การออกเสียง : water 2 โหวต
26/10/2010 resource [en] การออกเสียง : resource 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 catch [en] การออกเสียง : catch 13 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 syntagm [en] การออกเสียง : syntagm 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 gyri [en] การออกเสียง : gyri 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 gyrus [en] การออกเสียง : gyrus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 sulcus [en] การออกเสียง : sulcus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 lavage [en] การออกเสียง : lavage 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 intubate [en] การออกเสียง : intubate 0 โหวต
08/06/2009 cerebrum [en] การออกเสียง : cerebrum 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 cline [en] การออกเสียง : cline 0 โหวต
08/06/2009 valeric [en] การออกเสียง : valeric 0 โหวต
08/06/2009 thalamus [en] การออกเสียง : thalamus 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 hypothalamus [en] การออกเสียง : hypothalamus 0 โหวต
08/06/2009 isocortex [en] การออกเสียง : isocortex 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 xerostomia [en] การออกเสียง : xerostomia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 chimerism [en] การออกเสียง : chimerism 0 โหวต
08/06/2009 spirant [en] การออกเสียง : spirant 0 โหวต
08/06/2009 crapshoot [en] การออกเสียง : crapshoot 0 โหวต
08/06/2009 FTW [en] การออกเสียง : FTW 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 FML [en] การออกเสียง : FML 0 โหวต
08/06/2009 BTW [en] การออกเสียง : BTW 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด