ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2019 fother [en] การออกเสียง : fother 0 โหวต
29/03/2019 Parakeratosis [en] การออกเสียง : Parakeratosis 0 โหวต
29/03/2019 Huracan [en] การออกเสียง : Huracan 0 โหวต
29/03/2019 C-banding [en] การออกเสียง : C-banding 0 โหวต
29/03/2019 dispermy [en] การออกเสียง : dispermy 0 โหวต
29/03/2019 MRD [en] การออกเสียง : MRD 0 โหวต
29/03/2019 triploidy [en] การออกเสียง : triploidy 0 โหวต
29/03/2019 pseudoachondroplasia [en] การออกเสียง : pseudoachondroplasia 0 โหวต
29/03/2019 isodisomy [en] การออกเสียง : isodisomy 0 โหวต
29/03/2019 Nicolas Luard [en] การออกเสียง : Nicolas Luard 0 โหวต
29/03/2019 Karen Uhlenbeck [en] การออกเสียง : Karen Uhlenbeck 0 โหวต
29/03/2019 Joseph Lefever [en] การออกเสียง : Joseph Lefever 0 โหวต
29/03/2019 barkantine [en] การออกเสียง : barkantine 0 โหวต
29/03/2019 nucleolar [en] การออกเสียง : nucleolar 0 โหวต
29/03/2019 choloretic [en] การออกเสียง : choloretic 0 โหวต
29/03/2019 Andrew Niccol [en] การออกเสียง : Andrew Niccol 0 โหวต
29/03/2019 canons [en] การออกเสียง : canons 0 โหวต
29/03/2019 Paul Elmer More [en] การออกเสียง : Paul Elmer More 0 โหวต
29/03/2019 Louis Sass [en] การออกเสียง : Louis Sass 0 โหวต
29/03/2019 nice-looking [en] การออกเสียง : nice-looking 0 โหวต
28/03/2019 John Beddoe [en] การออกเสียง : John Beddoe 0 โหวต
28/03/2019 tinnitus [en] การออกเสียง : tinnitus -1 โหวต
28/03/2019 redetect [en] การออกเสียง : redetect 1 โหวต
28/03/2019 redetected [en] การออกเสียง : redetected 1 โหวต
28/03/2019 redetection [en] การออกเสียง : redetection 1 โหวต
28/03/2019 maligning [en] การออกเสียง : maligning 0 โหวต
28/03/2019 Jean Simmons [en] การออกเสียง : Jean Simmons 0 โหวต
28/03/2019 isopore [en] การออกเสียง : isopore 0 โหวต
28/03/2019 penally [en] การออกเสียง : penally 1 โหวต