ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/02/2020 thank you [en] การออกเสียง : thank you 0 โหวต
07/11/2019 stock exchange [en] การออกเสียง : stock exchange 0 โหวต
20/04/2019 excoriation disorder [en] การออกเสียง : excoriation disorder 0 โหวต
20/04/2019 Dermatillomania [en] การออกเสียง : Dermatillomania 0 โหวต
18/04/2019 anticipointment [en] การออกเสียง : anticipointment 1 โหวต
18/04/2019 Raiser [en] การออกเสียง : Raiser 0 โหวต
18/04/2019 housefully [en] การออกเสียง : housefully 1 โหวต
18/04/2019 cuttlefish [en] การออกเสียง : cuttlefish 0 โหวต
15/04/2019 tetraplegic [en] การออกเสียง : tetraplegic 1 โหวต
15/04/2019 Ileocecectomy [en] การออกเสียง : Ileocecectomy 0 โหวต
15/04/2019 moment of inertia [en] การออกเสียง : moment of inertia 1 โหวต
15/04/2019 run in families [en] การออกเสียง : run in families 0 โหวต
15/04/2019 run through [en] การออกเสียง : run through 0 โหวต
15/04/2019 jump up [en] การออกเสียง : jump up 1 โหวต
15/04/2019 elaterite [en] การออกเสียง : elaterite 0 โหวต
15/04/2019 Fernando Bujones [en] การออกเสียง : Fernando Bujones 0 โหวต
15/04/2019 Kleenbrite [en] การออกเสียง : Kleenbrite 0 โหวต
15/04/2019 nerve-curling [en] การออกเสียง : nerve-curling 0 โหวต
15/04/2019 blackfly [en] การออกเสียง : blackfly 1 โหวต
15/04/2019 cornerways [en] การออกเสียง : cornerways 1 โหวต
15/04/2019 dry-cure [en] การออกเสียง : dry-cure 1 โหวต
15/04/2019 nautophone [en] การออกเสียง : nautophone 0 โหวต
15/04/2019 hydrovane [en] การออกเสียง : hydrovane 0 โหวต
15/04/2019 chargeback [en] การออกเสียง : chargeback 0 โหวต
15/04/2019 TMP [en] การออกเสียง : TMP 0 โหวต
15/04/2019 hIt the floor [en] การออกเสียง : hIt the floor 0 โหวต
15/04/2019 Sis Mio's really stubborn when she wants to be. [en] การออกเสียง : Sis Mio's really stubborn when she wants to be. 1 โหวต
15/04/2019 what the hell [en] การออกเสียง : what the hell 1 โหวต
15/04/2019 nymphs and naiads [en] การออกเสียง : nymphs and naiads 2 โหวต
15/04/2019 went on [en] การออกเสียง : went on 0 โหวต