ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
20/04/2019 excoriation disorder [en] การออกเสียง : excoriation disorder 0 โหวต
16/04/2019 moment of inertia [en] การออกเสียง : moment of inertia 1 โหวต
15/04/2019 run in families [en] การออกเสียง : run in families 0 โหวต
15/04/2019 run through [en] การออกเสียง : run through 0 โหวต
15/04/2019 jump up [en] การออกเสียง : jump up 1 โหวต
15/04/2019 hIt the floor [en] การออกเสียง : hIt the floor 0 โหวต
15/04/2019 Sis Mio's really stubborn when she wants to be [en] การออกเสียง : Sis Mio's really stubborn when she wants to be 1 โหวต
15/04/2019 what the hell [en] การออกเสียง : what the hell 1 โหวต
15/04/2019 nymphs and naiads [en] การออกเสียง : nymphs and naiads 2 โหวต
15/04/2019 went on [en] การออกเสียง : went on 0 โหวต
15/04/2019 goes on [en] การออกเสียง : goes on 0 โหวต
15/04/2019 tottered into [en] การออกเสียง : tottered into 0 โหวต
15/04/2019 the shadow lengthens [en] การออกเสียง : the shadow lengthens 1 โหวต
15/04/2019 wracking pain [en] การออกเสียง : wracking pain 0 โหวต
15/04/2019 colostomy bag [en] การออกเสียง : colostomy bag 1 โหวต
15/04/2019 not for sissies [en] การออกเสียง : not for sissies 0 โหวต
15/04/2019 Religious life is characterized by prayer, sermons, and the study of the scriptures [en] การออกเสียง : Religious life is characterized by prayer, sermons, and the study of the scriptures 0 โหวต
15/04/2019 go see a shrink [en] การออกเสียง : go see a shrink 0 โหวต
15/04/2019 skim milk [en] การออกเสียง : skim milk 1 โหวต
15/04/2019 delta sleep-inducing peptide [en] การออกเสียง : delta sleep-inducing peptide 0 โหวต
15/04/2019 glide down [en] การออกเสียง : glide down 0 โหวต
15/04/2019 bring on [en] การออกเสียง : bring on 0 โหวต
15/04/2019 break through [en] การออกเสียง : break through 0 โหวต
15/04/2019 go to pieces [en] การออกเสียง : go to pieces 0 โหวต
15/04/2019 drone on [en] การออกเสียง : drone on 0 โหวต
15/04/2019 washing his hands of [en] การออกเสียง : washing his hands of 0 โหวต
15/04/2019 sink in [en] การออกเสียง : sink in 0 โหวต
15/04/2019 sank in [en] การออกเสียง : sank in 0 โหวต
15/04/2019 spill your guts [en] การออกเสียง : spill your guts 0 โหวต
15/04/2019 thready branches [en] การออกเสียง : thready branches 0 โหวต