ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/12/2012 ایاب و ذهاب [fa] ایاب و ذهاب การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2012 عناد و دشمنی [fa] عناد و دشمنی การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2012 پیشگویی [fa] پیشگویی การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/05/2011 عشاق [fa] عشاق การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/05/2011 سرانجام [fa] سرانجام การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 بدخواه [fa] بدخواه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 افراسياب [fa] افراسياب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 يكديگر [fa] يكديگر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 برخورد [fa] برخورد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 توران [fa] توران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 شاهنامه [fa] شاهنامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 گرز [fa] گرز การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 بيژن [fa] بيژن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 منيژه [fa] منيژه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2011 آزمايش [fa] آزمايش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 پرخور [fa] پرخور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 پرستار [fa] پرستار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 پرسش [fa] پرسش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 آرزو [fa] آرزو การออกเสียง 3คะแนนโหวต
12/01/2011 اشپزخانه اپن [fa] اشپزخانه اپن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 احمد [fa] احمد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 قاسم [fa] قاسم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 میمون [fa] میمون การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 مبلمان [fa] مبلمان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 خط ابرو [fa] خط ابرو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 کرکس امریکایی [fa] کرکس امریکایی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 فوروو [fa] فوروو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 جاکفشی [fa] جاکفشی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 پژو [fa] پژو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/01/2011 ابریشم [fa] ابریشم การออกเสียง 0คะแนนโหวต