ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2012 ایاب و ذهاب [fa] การออกเสียงคำว่า ایاب و ذهاب คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2012 عناد و دشمنی [fa] การออกเสียงคำว่า عناد و دشمنی คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2012 پیشگویی [fa] การออกเสียงคำว่า پیشگویی คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2011 عشاق [fa] การออกเสียงคำว่า عشاق คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2011 سرانجام [fa] การออกเสียงคำว่า سرانجام คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 بدخواه [fa] การออกเสียงคำว่า بدخواه คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 افراسياب [fa] การออกเสียงคำว่า افراسياب คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 يكديگر [fa] การออกเสียงคำว่า يكديگر คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 برخورد [fa] การออกเสียงคำว่า برخورد คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 توران [fa] การออกเสียงคำว่า توران คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 شاهنامه [fa] การออกเสียงคำว่า شاهنامه คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 گرز [fa] การออกเสียงคำว่า گرز คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 بيژن [fa] การออกเสียงคำว่า بيژن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 منيژه [fa] การออกเสียงคำว่า منيژه คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2011 آزمايش [fa] การออกเสียงคำว่า آزمايش คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 پرخور [fa] การออกเสียงคำว่า پرخور คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 پرستار [fa] การออกเสียงคำว่า پرستار คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 پرسش [fa] การออกเสียงคำว่า پرسش คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 آرزو [fa] การออกเสียงคำว่า آرزو คะแนนโหวต 3 คะแนน
12/01/2011 اشپزخانه اپن [fa] การออกเสียงคำว่า اشپزخانه اپن คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 احمد [fa] การออกเสียงคำว่า احمد คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 قاسم [fa] การออกเสียงคำว่า قاسم คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 میمون [fa] การออกเสียงคำว่า میمون คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 مبلمان [fa] การออกเสียงคำว่า مبلمان คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 خط ابرو [fa] การออกเสียงคำว่า خط ابرو คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 کرکس امریکایی [fa] การออกเสียงคำว่า کرکس امریکایی คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 فوروو [fa] การออกเสียงคำว่า فوروو คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 جاکفشی [fa] การออกเสียงคำว่า جاکفشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 پژو [fa] การออกเสียงคำว่า پژو คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/01/2011 ابریشم [fa] การออกเสียงคำว่า ابریشم คะแนนโหวต 0 คะแนน