ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/08/2010 tué [fr] tué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 trouvés [fr] trouvés การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 utilisé [fr] utilisé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tartuffe [fr] tartuffe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 talents [fr] talents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tailles [fr] tailles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tables [fr] tables การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 symboles [fr] symboles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 volumes [fr] volumes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 Filene [en] Filene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 beauteous [en] beauteous การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 sûre [fr] sûre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 torturé [fr] torturé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 voitures [fr] voitures การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 vives [fr] vives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 voisins [fr] voisins การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 l'esprit d'escalier [fr] l'esprit d'escalier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 visent [fr] visent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2010 sadomasochistic [en] sadomasochistic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2010 visé [fr] visé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2010 Choumac [fr] Choumac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2010 vélo libre [fr] vélo libre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/08/2010 voiles [fr] voiles การออกเสียง 0คะแนนโหวต