ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2010 tué [fr] การออกเสียงคำว่า tué คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 trouvés [fr] การออกเสียงคำว่า trouvés คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 utilisé [fr] การออกเสียงคำว่า utilisé คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 tartuffe [fr] การออกเสียงคำว่า tartuffe คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 talents [fr] การออกเสียงคำว่า talents คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 tailles [fr] การออกเสียงคำว่า tailles คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 tables [fr] การออกเสียงคำว่า tables คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 symboles [fr] การออกเสียงคำว่า symboles คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 volumes [fr] การออกเสียงคำว่า volumes คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 Filene [en] การออกเสียงคำว่า Filene คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 beauteous [en] การออกเสียงคำว่า beauteous คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 sûre [fr] การออกเสียงคำว่า sûre คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 torturé [fr] การออกเสียงคำว่า torturé คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 voitures [fr] การออกเสียงคำว่า voitures คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/08/2010 vives [fr] การออกเสียงคำว่า vives คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 voisins [fr] การออกเสียงคำว่า voisins คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 l'esprit d'escalier [fr] การออกเสียงคำว่า l'esprit d'escalier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 visent [fr] การออกเสียงคำว่า visent คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 sadomasochistic [en] การออกเสียงคำว่า sadomasochistic คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 visé [fr] การออกเสียงคำว่า visé คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 Choumac [fr] การออกเสียงคำว่า Choumac คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 vélo libre [fr] การออกเสียงคำว่า vélo libre คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/08/2010 voiles [fr] การออกเสียงคำว่า voiles คะแนนโหวต 0 คะแนน