ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2010 piège [fr] การออกเสียงคำว่า piège คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/08/2010 phases [fr] การออกเสียงคำว่า phases คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 peuplée [fr] การออกเสียงคำว่า peuplée คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 peuples [fr] การออกเสียงคำว่า peuples คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 poulets [fr] การออกเสียงคำว่า poulets คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 positions [fr] การออกเสียงคำว่า positions คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 positives [fr] การออกเสียงคำว่า positives คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 poubelles [fr] การออกเสียงคำว่า poubelles คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 pots [fr] การออกเสียงคำว่า pots คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 possibilités [fr] การออกเสียงคำว่า possibilités คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 ruelles [fr] การออกเสียงคำว่า ruelles คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 suggérée [fr] การออกเสียงคำว่า suggérée คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 suivent [fr] การออกเสียงคำว่า suivent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 suivie [fr] การออกเสียงคำว่า suivie คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 suffit! [fr] การออกเสียงคำว่า suffit! คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 soviet [fr] การออกเสียงคำว่า soviet คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 souligné [fr] การออกเสียงคำว่า souligné คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 soumises [fr] การออกเสียงคำว่า soumises คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 soupire [fr] การออกเสียงคำว่า soupire คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 soupçons [fr] การออกเสียงคำว่า soupçons คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 telle que [fr] การออกเสียงคำว่า telle que คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 talons [fr] การออกเสียงคำว่า talons คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 survécu [fr] การออกเสียงคำว่า survécu คะแนนโหวต -2 คะแนน
20/08/2010 surfaces [fr] การออกเสียงคำว่า surfaces คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 transformations [fr] การออกเสียงคำว่า transformations คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 tranquilles [fr] การออกเสียงคำว่า tranquilles คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 terres [fr] การออกเสียงคำว่า terres คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 thème musical [fr] การออกเสียงคำว่า thème musical คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 thèses [fr] การออกเสียงคำว่า thèses คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 ultérieure [fr] การออกเสียงคำว่า ultérieure คะแนนโหวต 0 คะแนน