ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/08/2010 socialise [en] socialise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 socialising [en] socialising การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 notebooks [en] notebooks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 prepositions [en] prepositions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 sacked [en] sacked การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/08/2010 proposed [en] proposed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 expense [en] expense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 Sea of Japan [en] Sea of Japan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 printers [en] printers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 grâces [fr] grâces การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 goudronné [fr] goudronné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 précisait [fr] précisait การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 prêche [fr] prêche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 pratiquée [fr] pratiquée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 poudres [fr] poudres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 postales [fr] postales การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/08/2010 eel-catfish [en] eel-catfish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 deepwater flathead [en] deepwater flathead การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/08/2010 deepwater [en] deepwater การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/08/2010 six-gill [en] six-gill การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 participations [fr] participations การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 parisiennes [fr] parisiennes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 Paribas [fr] Paribas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 parfums [fr] parfums การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 perçoit [fr] perçoit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 perçoivent [fr] perçoivent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 pochoir [fr] pochoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 plongé dans [fr] plongé dans การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/08/2010 plongé [fr] plongé การออกเสียง 0คะแนนโหวต