ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/08/2010 socialise [en] การออกเสียง : socialise 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 socialising [en] การออกเสียง : socialising 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 notebooks [en] การออกเสียง : notebooks 0 โหวต
25/08/2010 prepositions [en] การออกเสียง : prepositions 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 sacked [en] การออกเสียง : sacked 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 proposed [en] การออกเสียง : proposed 0 โหวต
25/08/2010 expense [en] การออกเสียง : expense 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 Sea of Japan [en] การออกเสียง : Sea of Japan 0 โหวต
25/08/2010 printers [en] การออกเสียง : printers 0 โหวต
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต
21/08/2010 grâces [fr] การออกเสียง : grâces 0 โหวต
21/08/2010 goudronné [fr] การออกเสียง : goudronné 0 โหวต
21/08/2010 précisait [fr] การออกเสียง : précisait 0 โหวต
21/08/2010 prêche [fr] การออกเสียง : prêche 0 โหวต
21/08/2010 pratiquée [fr] การออกเสียง : pratiquée 0 โหวต
21/08/2010 poudres [fr] การออกเสียง : poudres 0 โหวต
21/08/2010 postales [fr] การออกเสียง : postales 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 eel-catfish [en] การออกเสียง : eel-catfish 0 โหวต
21/08/2010 deepwater flathead [en] การออกเสียง : deepwater flathead 0 โหวต
21/08/2010 deepwater [en] การออกเสียง : deepwater 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 six-gill [en] การออกเสียง : six-gill 0 โหวต
20/08/2010 participations [fr] การออกเสียง : participations 0 โหวต
20/08/2010 parisiennes [fr] การออกเสียง : parisiennes 0 โหวต
20/08/2010 Paribas [fr] การออกเสียง : Paribas 0 โหวต
20/08/2010 parfums [fr] การออกเสียง : parfums 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 perçoit [fr] การออกเสียง : perçoit 0 โหวต
20/08/2010 perçoivent [fr] การออกเสียง : perçoivent 0 โหวต
20/08/2010 pochoir [fr] การออกเสียง : pochoir 0 โหวต
20/08/2010 plongé dans [fr] การออกเสียง : plongé dans 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 plongé [fr] การออกเสียง : plongé 0 โหวต