ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/08/2010 socialise [en] การออกเสียงคำว่า socialise คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2010 socialising [en] การออกเสียงคำว่า socialising คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 notebooks [en] การออกเสียงคำว่า notebooks คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2010 prepositions [en] การออกเสียงคำว่า prepositions คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 sacked [en] การออกเสียงคำว่า sacked คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 proposed [en] การออกเสียงคำว่า proposed คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2010 expense [en] การออกเสียงคำว่า expense คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 Sea of Japan [en] การออกเสียงคำว่า Sea of Japan คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2010 printers [en] การออกเสียงคำว่า printers คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 grâces [fr] การออกเสียงคำว่า grâces คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 goudronné [fr] การออกเสียงคำว่า goudronné คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 précisait [fr] การออกเสียงคำว่า précisait คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 prêche [fr] การออกเสียงคำว่า prêche คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 pratiquée [fr] การออกเสียงคำว่า pratiquée คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 poudres [fr] การออกเสียงคำว่า poudres คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 postales [fr] การออกเสียงคำว่า postales คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 eel-catfish [en] การออกเสียงคำว่า eel-catfish คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 deepwater flathead [en] การออกเสียงคำว่า deepwater flathead คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/08/2010 deepwater [en] การออกเสียงคำว่า deepwater คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 six-gill [en] การออกเสียงคำว่า six-gill คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 participations [fr] การออกเสียงคำว่า participations คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 parisiennes [fr] การออกเสียงคำว่า parisiennes คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 Paribas [fr] การออกเสียงคำว่า Paribas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 parfums [fr] การออกเสียงคำว่า parfums คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 perçoit [fr] การออกเสียงคำว่า perçoit คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 perçoivent [fr] การออกเสียงคำว่า perçoivent คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 pochoir [fr] การออกเสียงคำว่า pochoir คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 plongé dans [fr] การออกเสียงคำว่า plongé dans คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/08/2010 plongé [fr] การออกเสียงคำว่า plongé คะแนนโหวต 0 คะแนน