ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/10/2009 cablu [ro] การออกเสียง : cablu 0 โหวต
08/10/2009 înghesuială [ro] การออกเสียง : înghesuială 0 โหวต
08/10/2009 lână [ro] การออกเสียง : lână 0 โหวต
08/10/2009 mătase [ro] การออกเสียง : mătase 0 โหวต
08/10/2009 baterie [ro] การออกเสียง : baterie 0 โหวต
08/10/2009 număra [ro] การออกเสียง : număra 0 โหวต
06/10/2009 O [ro] การออกเสียง : O 0 โหวต
06/10/2009 in [ro] การออกเสียง : in 0 โหวต
06/10/2009 a [ro] การออกเสียง : a 2 โหวต
06/10/2009 Cosel [ro] การออกเสียง : Cosel 0 โหวต
06/10/2009 fond [ro] การออกเสียง : fond 0 โหวต
06/10/2009 mitran [ro] การออกเสียง : mitran 0 โหวต
06/10/2009 Mitrita [ro] การออกเสียง : Mitrita 0 โหวต
06/10/2009 Trică [ro] การออกเสียง : Trică 0 โหวต
06/10/2009 Mitrica [ro] การออกเสียง : Mitrica 0 โหวต
06/10/2009 Mitache [ro] การออกเสียง : Mitache 0 โหวต
06/10/2009 Mitrache [ro] การออกเสียง : Mitrache 0 โหวต
06/10/2009 Tache [ro] การออกเสียง : Tache 0 โหวต
06/10/2009 Tică [ro] การออกเสียง : Tică 0 โหวต
06/10/2009 Cocea [ro] การออกเสียง : Cocea 0 โหวต
06/10/2009 Conea [ro] การออกเสียง : Conea 0 โหวต
06/10/2009 Dincu [ro] การออกเสียง : Dincu 0 โหวต
06/10/2009 Dinicu [ro] การออกเสียง : Dinicu 0 โหวต
06/10/2009 Demetru [ro] การออกเสียง : Demetru 0 โหวต
06/10/2009 duma [ro] การออกเสียง : duma 0 โหวต
06/10/2009 Duncea [ro] การออกเสียง : Duncea 0 โหวต
06/10/2009 Mitru [ro] การออกเสียง : Mitru 0 โหวต
06/10/2009 Mitrea [ro] การออกเสียง : Mitrea 0 โหวต
06/10/2009 Guţă [ro] การออกเสียง : Guţă 0 โหวต
06/10/2009 Goguţă [ro] การออกเสียง : Goguţă 0 โหวต