ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/10/2009 cablu [ro] cablu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2009 înghesuială [ro] înghesuială การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2009 lână [ro] lână การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2009 mătase [ro] mătase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2009 baterie [ro] baterie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2009 număra [ro] număra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 O [ro] O การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 in [ro] in การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 a [ro] a การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/10/2009 Cosel [ro] Cosel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 fond [ro] fond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 mitran [ro] mitran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitrita [ro] Mitrita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Trică [ro] Trică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitrica [ro] Mitrica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitache [ro] Mitache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitrache [ro] Mitrache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Tache [ro] Tache การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Tică [ro] Tică การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Cocea [ro] Cocea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Conea [ro] Conea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Dincu [ro] Dincu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Dinicu [ro] Dinicu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Demetru [ro] Demetru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 duma [ro] duma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Duncea [ro] Duncea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitru [ro] Mitru การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Mitrea [ro] Mitrea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Guţă [ro] Guţă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 Goguţă [ro] Goguţă การออกเสียง 0คะแนนโหวต