ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/10/2009 cablu [ro] การออกเสียงคำว่า cablu คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2009 înghesuială [ro] การออกเสียงคำว่า înghesuială คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2009 lână [ro] การออกเสียงคำว่า lână คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2009 mătase [ro] การออกเสียงคำว่า mătase คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2009 baterie [ro] การออกเสียงคำว่า baterie คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2009 număra [ro] การออกเสียงคำว่า număra คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 O [ro] การออกเสียงคำว่า O คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 in [ro] การออกเสียงคำว่า in คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 a [ro] การออกเสียงคำว่า a คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/10/2009 Cosel [ro] การออกเสียงคำว่า Cosel คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 fond [ro] การออกเสียงคำว่า fond คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 mitran [ro] การออกเสียงคำว่า mitran คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitrita [ro] การออกเสียงคำว่า Mitrita คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Trică [ro] การออกเสียงคำว่า Trică คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitrica [ro] การออกเสียงคำว่า Mitrica คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitache [ro] การออกเสียงคำว่า Mitache คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitrache [ro] การออกเสียงคำว่า Mitrache คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Tache [ro] การออกเสียงคำว่า Tache คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Tică [ro] การออกเสียงคำว่า Tică คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Cocea [ro] การออกเสียงคำว่า Cocea คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Conea [ro] การออกเสียงคำว่า Conea คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Dincu [ro] การออกเสียงคำว่า Dincu คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Dinicu [ro] การออกเสียงคำว่า Dinicu คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Demetru [ro] การออกเสียงคำว่า Demetru คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 duma [ro] การออกเสียงคำว่า duma คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Duncea [ro] การออกเสียงคำว่า Duncea คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitru [ro] การออกเสียงคำว่า Mitru คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Mitrea [ro] การออกเสียงคำว่า Mitrea คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Guţă [ro] การออกเสียงคำว่า Guţă คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 Goguţă [ro] การออกเสียงคำว่า Goguţă คะแนนโหวต 0 คะแนน