ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/06/2016 我没吃完饭。 [zh] การออกเสียงคำว่า 我没吃完饭。 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 古往今來 [zh] การออกเสียงคำว่า 古往今來 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 古希腊 [zh] การออกเสียงคำว่า 古希腊 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 古典音乐 [zh] การออกเสียงคำว่า 古典音乐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 古典语言 [zh] การออกเสียงคำว่า 古典语言 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口齿不清 [zh] การออกเสียงคำว่า 口齿不清 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口齿伶俐 [zh] การออกเสียงคำว่า 口齿伶俐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口齿生香 [zh] การออกเสียงคำว่า 口齿生香 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口气 [zh] การออกเสียงคำว่า 口气 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口语 [zh] การออกเสียงคำว่า 口语 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口号 [zh] การออกเสียงคำว่า 口号 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可喜 [zh] การออกเสียงคำว่า 可喜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 丛林 [zh] การออกเสียงคำว่า 丛林 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口干舌燥 [zh] การออกเสียงคำว่า 口干舌燥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 口令 [zh] การออกเสียงคำว่า 口令 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 叛逆者 [zh] การออกเสียงคำว่า 叛逆者 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 叛逃 [zh] การออกเสียงคำว่า 叛逃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 叛军 [zh] การออกเสียงคำว่า 叛军 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可靠 [zh] การออกเสียงคำว่า 可靠 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可逆 [zh] การออกเสียงคำว่า 可逆 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可怜 [zh] การออกเสียงคำว่า 可怜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可有可无 [zh] การออกเสียงคำว่า 可有可无 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可敬 [zh] การออกเสียงคำว่า 可敬 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 叫醒 [zh] การออกเสียงคำว่า 叫醒 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 可耻 [zh] การออกเสียงคำว่า 可耻 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 只有 [zh] การออกเสียงคำว่า 只有 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 只要 [zh] การออกเสียงคำว่า 只要 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/05/2012 只能 [zh] การออกเสียงคำว่า 只能 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 合奏 [zh] การออกเสียงคำว่า 合奏 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2012 合情合理 [zh] การออกเสียงคำว่า 合情合理 คะแนนโหวต 0 คะแนน