ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/06/2016 我没吃完饭。 [zh] 我没吃完饭。 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 古往今來 [zh] 古往今來 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 古希腊 [zh] 古希腊 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 古典音乐 [zh] 古典音乐 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 古典语言 [zh] 古典语言 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口齿不清 [zh] 口齿不清 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口齿伶俐 [zh] 口齿伶俐 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口齿生香 [zh] 口齿生香 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口气 [zh] 口气 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口语 [zh] 口语 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口号 [zh] 口号 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可喜 [zh] 可喜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 丛林 [zh] 丛林 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口干舌燥 [zh] 口干舌燥 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 口令 [zh] 口令 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 叛逆者 [zh] 叛逆者 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 叛逃 [zh] 叛逃 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 叛军 [zh] 叛军 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可靠 [zh] 可靠 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可逆 [zh] 可逆 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可怜 [zh] 可怜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可有可无 [zh] 可有可无 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可敬 [zh] 可敬 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 叫醒 [zh] 叫醒 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 可耻 [zh] 可耻 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 只有 [zh] 只有 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 只要 [zh] 只要 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/05/2012 只能 [zh] 只能 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 合奏 [zh] 合奏 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/04/2012 合情合理 [zh] 合情合理 การออกเสียง 0คะแนนโหวต