ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/10/2013 söögipoolis [et] การออกเสียง : söögipoolis 0 โหวต
24/10/2013 loetamatu [et] การออกเสียง : loetamatu 0 โหวต
24/10/2013 tajumatu [et] การออกเสียง : tajumatu 0 โหวต
24/10/2013 hoomamatu [et] การออกเสียง : hoomamatu 0 โหวต
24/10/2013 äraostmatu [et] การออกเสียง : äraostmatu 0 โหวต
24/10/2013 unustamatu [et] การออกเสียง : unustamatu 0 โหวต
24/10/2013 mahapesematu [et] การออกเสียง : mahapesematu 0 โหวต
24/10/2013 kustumatu [et] การออกเสียง : kustumatu 0 โหวต
24/10/2013 hävimatu [et] การออกเสียง : hävimatu 0 โหวต
24/10/2013 eristamatu [et] การออกเสียง : eristamatu 0 โหวต
24/10/2013 jagamatu [et] การออกเสียง : jagamatu 0 โหวต
24/10/2013 söögikõlbmatu [et] การออกเสียง : söögikõlbmatu 0 โหวต
24/10/2013 eksimatu [et] การออกเสียง : eksimatu 0 โหวต
24/10/2013 kahtlematu [et] การออกเสียง : kahtlematu 0 โหวต
24/10/2013 haaramatu [et] การออกเสียง : haaramatu 0 โหวต
24/10/2013 kohanemisvõimeline [et] การออกเสียง : kohanemisvõimeline 0 โหวต
24/10/2013 kalestunud [et] การออกเสียง : kalestunud 0 โหวต
24/10/2013 raskseeduv [et] การออกเสียง : raskseeduv 0 โหวต
24/10/2013 ebaveenev [et] การออกเสียง : ebaveenev 0 โหวต
24/10/2013 kuuldav [et] การออกเสียง : kuuldav 0 โหวต
24/10/2013 süttiv [et] การออกเสียง : süttiv 0 โหวต
24/10/2013 põlev [et] การออกเสียง : põlev 0 โหวต
24/10/2013 kokkusurutav [et] การออกเสียง : kokkusurutav 0 โหวต
24/10/2013 muudetav [et] การออกเสียง : muudetav 0 โหวต
24/10/2013 vahetatav [et] การออกเสียง : vahetatav 0 โหวต
24/10/2013 konverteeritav [et] การออกเสียง : konverteeritav 0 โหวต
24/10/2013 äraostetav [et] การออกเสียง : äraostetav 0 โหวต
24/10/2013 tuletatav [et] การออกเสียง : tuletatav 0 โหวต
24/10/2013 tagasiviidav [et] การออกเสียง : tagasiviidav 0 โหวต
24/10/2013 purustatav [et] การออกเสียง : purustatav 0 โหวต