ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/02/2011 zoonotic [en] การออกเสียงคำว่า zoonotic คะแนนโหวต -2 คะแนน
20/08/2010 Edinburgh [en] การออกเสียงคำว่า Edinburgh คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/08/2010 YouTube [en] การออกเสียงคำว่า YouTube คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 hello [en] การออกเสียงคำว่า hello คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 water [en] การออกเสียงคำว่า water คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 tomato [en] การออกเสียงคำว่า tomato คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/08/2010 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/08/2010 fuck [en] การออกเสียงคำว่า fuck คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/08/2010 windiest [en] การออกเสียงคำว่า windiest คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 headshot [en] การออกเสียงคำว่า headshot คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 vagina [en] การออกเสียงคำว่า vagina คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2010 back to the drawing-board [en] การออกเสียงคำว่า back to the drawing-board คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/08/2010 beat about the bush [en] การออกเสียงคำว่า beat about the bush คะแนนโหวต 0 คะแนน