ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/02/2011 zoonotic [en] zoonotic การออกเสียง -2คะแนนโหวต
20/08/2010 Edinburgh [en] Edinburgh การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2010 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 hello [en] hello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 water [en] water การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 tomato [en] tomato การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/08/2010 Google [en] Google การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2010 fuck [en] fuck การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/08/2010 windiest [en] windiest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 headshot [en] headshot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 vagina [en] vagina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/08/2010 back to the drawing-board [en] back to the drawing-board การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/08/2010 beat about the bush [en] beat about the bush การออกเสียง 0คะแนนโหวต