ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/10/2011 再见 [zh] การออกเสียงคำว่า 再见 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 谢谢 [zh] การออกเสียงคำว่า 谢谢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 黑龙江 [zh] การออกเสียงคำว่า 黑龙江 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 伊春 [zh] การออกเสียงคำว่า 伊春 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 阿凡达 [zh] การออกเสียงคำว่า 阿凡达 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 卡梅隆 [zh] การออกเสียงคำว่า 卡梅隆 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 杨洋 [zh] การออกเสียงคำว่า 杨洋 คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2011 李连杰 [zh] การออกเสียงคำว่า 李连杰 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 乔布斯 [zh] การออกเสียงคำว่า 乔布斯 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 量子场论 [zh] การออกเสียงคำว่า 量子场论 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 广义相对论 [zh] การออกเสียงคำว่า 广义相对论 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 缩略语 [zh] การออกเสียงคำว่า 缩略语 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 经贸 [zh] การออกเสียงคำว่า 经贸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 业界 [zh] การออกเสียงคำว่า 业界 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 植物学 [zh] การออกเสียงคำว่า 植物学 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 草原 [zh] การออกเสียงคำว่า 草原 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 马上就 [zh] การออกเสียงคำว่า 马上就 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 农业 [zh] การออกเสียงคำว่า 农业 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 文艺 [zh] การออกเสียงคำว่า 文艺 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 师傅 [zh] การออกเสียงคำว่า 师傅 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 年轻 [zh] การออกเสียงคำว่า 年轻 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/12/2010 汽水 [zh] การออกเสียงคำว่า 汽水 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 时候 [zh] การออกเสียงคำว่า 时候 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/12/2010 石锅拌饭 [zh] การออกเสียงคำว่า 石锅拌饭 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 鸭子 [zh] การออกเสียงคำว่า 鸭子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 蛋炒饭 [zh] การออกเสียงคำว่า 蛋炒饭 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 矿泉水 [zh] การออกเสียงคำว่า 矿泉水 คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/12/2010 卫生纸 [zh] การออกเสียงคำว่า 卫生纸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 鲁道夫 [zh] การออกเสียงคำว่า 鲁道夫 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/12/2010 代数 [zh] การออกเสียงคำว่า 代数 คะแนนโหวต 0 คะแนน