ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2012 tierra de pastos [es] การออกเสียงคำว่า tierra de pastos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2012 zooplancton [es] การออกเสียงคำว่า zooplancton คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 oxígeno [es] การออกเสียงคำว่า oxígeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2011 oxidar [es] การออกเสียงคำว่า oxidar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2011 petróleo [es] การออกเสียงคำว่า petróleo คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 Central nuclear [es] การออกเสียงคำว่า Central nuclear คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2011 Energía nuclear [es] การออกเสียงคำว่า Energía nuclear คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2011 nitrógeno [es] การออกเสียงคำว่า nitrógeno คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/12/2011 Ácido nítrico [es] การออกเสียงคำว่า Ácido nítrico คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2011 neón [es] การออกเสียงคำว่า neón คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 metano [es] การออกเสียงคำว่า metano คะแนนโหวต 0 คะแนน