ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2012 tierra de pastos [es] การออกเสียง : tierra de pastos 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/01/2012 zooplancton [es] การออกเสียง : zooplancton 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 oxígeno [es] การออกเสียง : oxígeno 0 โหวต
10/12/2011 oxidar [es] การออกเสียง : oxidar 0 โหวต
10/12/2011 petróleo [es] การออกเสียง : petróleo 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 Central nuclear [es] การออกเสียง : Central nuclear 0 โหวต
10/12/2011 Energía nuclear [es] การออกเสียง : Energía nuclear 0 โหวต
10/12/2011 nitrógeno [es] การออกเสียง : nitrógeno 1 โหวต
10/12/2011 Ácido nítrico [es] การออกเสียง : Ácido nítrico 0 โหวต
10/12/2011 neón [es] การออกเสียง : neón 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2011 metano [es] การออกเสียง : metano 0 โหวต