ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2009 estrella [es] การออกเสียงคำว่า estrella คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2009 lisos [es] การออกเสียงคำว่า lisos คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2009 payasada [es] การออกเสียงคำว่า payasada คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/12/2009 pelotudo [es] การออกเสียงคำว่า pelotudo คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/12/2009 zapatilla [es] การออกเสียงคำว่า zapatilla คะแนนโหวต 0 คะแนน