ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/11/2010 月光菩薩 [zh] การออกเสียงคำว่า 月光菩薩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/11/2010 日光菩薩 [zh] การออกเสียงคำว่า 日光菩薩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 万佛城 [zh] การออกเสียงคำว่า 万佛城 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 教育英才 [zh] การออกเสียงคำว่า 教育英才 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 如来寺 [zh] การออกเสียงคำว่า 如来寺 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 化被万邦 [zh] การออกเสียงคำว่า 化被万邦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 不像話 [zh] การออกเสียงคำว่า 不像話 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 心传 [zh] การออกเสียงคำว่า 心传 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 祖师 [zh] การออกเสียงคำว่า 祖师 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 推行 [zh] การออกเสียงคำว่า 推行 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 明理即事 [zh] การออกเสียงคำว่า 明理即事 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 即事明理 [zh] การออกเสียงคำว่า 即事明理 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 法总 [zh] การออกเสียงคำว่า 法总 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 抱定 [zh] การออกเสียงคำว่า 抱定 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 宗旨 [zh] การออกเสียงคำว่า 宗旨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 总汇 [zh] การออกเสียงคำว่า 总汇 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 总会 [zh] การออกเสียงคำว่า 总会 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 法界 [zh] การออกเสียงคำว่า 法界 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 宣化 [zh] การออกเสียงคำว่า 宣化 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 教民 [zh] การออกเสียงคำว่า 教民 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 为国 [zh] การออกเสียงคำว่า 为国 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 代天 [zh] การออกเสียงคำว่า 代天 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 嚴慈 [zh] การออกเสียงคำว่า 嚴慈 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 严慈 [zh] การออกเสียงคำว่า 严慈 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 报恩 [zh] การออกเสียงคำว่า 报恩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 孝廉 [zh] การออกเสียงคำว่า 孝廉 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 孝敬 [zh] การออกเสียงคำว่า 孝敬 คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/03/2010 孝經 [zh] การออกเสียงคำว่า 孝經 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 孝经 [zh] การออกเสียงคำว่า 孝经 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 孝道 [zh] การออกเสียงคำว่า 孝道 คะแนนโหวต 0 คะแนน