ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/11/2010 月光菩薩 [zh] 月光菩薩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/11/2010 日光菩薩 [zh] 日光菩薩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 万佛城 [zh] 万佛城 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 教育英才 [zh] 教育英才 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 如来寺 [zh] 如来寺 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 化被万邦 [zh] 化被万邦 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/03/2010 不像話 [zh] 不像話 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/03/2010 心传 [zh] 心传 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 祖师 [zh] 祖师 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 推行 [zh] 推行 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 明理即事 [zh] 明理即事 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 即事明理 [zh] 即事明理 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 法总 [zh] 法总 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 抱定 [zh] 抱定 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 宗旨 [zh] 宗旨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 总汇 [zh] 总汇 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 总会 [zh] 总会 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 法界 [zh] 法界 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 宣化 [zh] 宣化 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 教民 [zh] 教民 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 为国 [zh] 为国 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 代天 [zh] 代天 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 嚴慈 [zh] 嚴慈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 严慈 [zh] 严慈 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 报恩 [zh] 报恩 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 孝廉 [zh] 孝廉 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 孝敬 [zh] 孝敬 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
20/03/2010 孝經 [zh] 孝經 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 孝经 [zh] 孝经 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 孝道 [zh] 孝道 การออกเสียง 0คะแนนโหวต