ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Fremstifoss
Fremstifoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : bófi
bófi [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : kennarar
kennarar [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hafragrautur
Hafragrautur [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Bergarfoss
Bergarfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Rauðufossar
Rauðufossar [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Pokafoss
Pokafoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Sjávarfoss
Sjávarfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Bæjarfoss
Bæjarfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Ægissíðufoss
Ægissíðufoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Drífandisfoss
Drífandisfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Eyjabakkafoss
Eyjabakkafoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Femri-Fellsfoss
Femri-Fellsfoss [is] 1 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Faxifoss
Faxifoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Flögufoss
Flögufoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Fosstorfufoss
Fosstorfufoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Gjárfoss
Gjárfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Þórðarfoss
Þórðarfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hamrafoss
Hamrafoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hrauneyjafoss
Hrauneyjafoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hrísfoss
Hrísfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hangandifoss
Hangandifoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Íráfoss
Íráfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Jónsfoss
Jónsfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Kæfufoss
Kæfufoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Svöðufoss
Svöðufoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Kerlingarfoss
Kerlingarfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Króksfoss
Króksfoss [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Eyrargata
Eyrargata [is] 0 โหวต
09/02/2018
การออกเสียง : Hafþór
Hafþór [is] 0 โหวต