ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2018 Fremstifoss [is] การออกเสียง : Fremstifoss 0 โหวต
09/02/2018 bófi [is] การออกเสียง : bófi 0 โหวต
09/02/2018 kennarar [is] การออกเสียง : kennarar 0 โหวต
09/02/2018 Hafragrautur [is] การออกเสียง : Hafragrautur 0 โหวต
09/02/2018 Bergarfoss [is] การออกเสียง : Bergarfoss 0 โหวต
09/02/2018 Rauðufossar [is] การออกเสียง : Rauðufossar 0 โหวต
09/02/2018 Pokafoss [is] การออกเสียง : Pokafoss 0 โหวต
09/02/2018 Sjávarfoss [is] การออกเสียง : Sjávarfoss 0 โหวต
09/02/2018 Bæjarfoss [is] การออกเสียง : Bæjarfoss 0 โหวต
09/02/2018 Ægissíðufoss [is] การออกเสียง : Ægissíðufoss 0 โหวต
09/02/2018 Drífandisfoss [is] การออกเสียง : Drífandisfoss 0 โหวต
09/02/2018 Eyjabakkafoss [is] การออกเสียง : Eyjabakkafoss 0 โหวต
09/02/2018 Femri-Fellsfoss [is] การออกเสียง : Femri-Fellsfoss 0 โหวต
09/02/2018 Faxifoss [is] การออกเสียง : Faxifoss 0 โหวต
09/02/2018 Flögufoss [is] การออกเสียง : Flögufoss 0 โหวต
09/02/2018 Fosstorfufoss [is] การออกเสียง : Fosstorfufoss 0 โหวต
09/02/2018 Gjárfoss [is] การออกเสียง : Gjárfoss 0 โหวต
09/02/2018 Þórðarfoss [is] การออกเสียง : Þórðarfoss 0 โหวต
09/02/2018 Hamrafoss [is] การออกเสียง : Hamrafoss 0 โหวต
09/02/2018 Hrauneyjafoss [is] การออกเสียง : Hrauneyjafoss 0 โหวต
09/02/2018 Hrísfoss [is] การออกเสียง : Hrísfoss 0 โหวต
09/02/2018 Hangandifoss [is] การออกเสียง : Hangandifoss 0 โหวต
09/02/2018 Íráfoss [is] การออกเสียง : Íráfoss 0 โหวต
09/02/2018 Jónsfoss [is] การออกเสียง : Jónsfoss 0 โหวต
09/02/2018 Kæfufoss [is] การออกเสียง : Kæfufoss 0 โหวต
09/02/2018 Svöðufoss [is] การออกเสียง : Svöðufoss 0 โหวต
09/02/2018 Kerlingarfoss [is] การออกเสียง : Kerlingarfoss 0 โหวต
09/02/2018 Króksfoss [is] การออกเสียง : Króksfoss 0 โหวต
09/02/2018 Eyrargata [is] การออกเสียง : Eyrargata 0 โหวต
09/02/2018 Hafþór [is] การออกเสียง : Hafþór 0 โหวต