ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/02/2010 electrodoméstico [es] การออกเสียงคำว่า electrodoméstico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2010 corral [es] การออกเสียงคำว่า corral คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2010 ombligo [es] การออกเสียงคำว่า ombligo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2010 hueco [es] การออกเสียงคำว่า hueco คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2010 apetito [eo] การออกเสียงคำว่า apetito คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2010 muñeca [es] การออกเสียงคำว่า muñeca คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/02/2010 congénito [es] การออกเสียงคำว่า congénito คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/12/2009 audazmente [es] การออกเสียงคำว่า audazmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/12/2009 a regañadientes [es] การออกเสียงคำว่า a regañadientes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/12/2009 Melquiades [es] การออกเสียงคำว่า Melquiades คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/12/2009 bioluminiscente [es] การออกเสียงคำว่า bioluminiscente คะแนนโหวต 0 คะแนน