ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/01/2012 hidrógeno [es] การออกเสียงคำว่า hidrógeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2012 hidrocarburos [es] การออกเสียงคำว่า hidrocarburos คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 cadena alimentaria [es] การออกเสียงคำว่า cadena alimentaria คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 alimentos [es] การออกเสียงคำว่า alimentos คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 fertilizante [es] การออกเสียงคำว่า fertilizante คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 erosión [es] การออกเสียงคำว่า erosión คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 medio ambiente [es] การออกเสียงคำว่า medio ambiente คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2011 ecosistema [es] การออกเสียงคำว่า ecosistema คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 comida [es] การออกเสียงคำว่า comida คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 terreno forestal [es] การออกเสียงคำว่า terreno forestal คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 huella ecológica [es] การออกเสียงคำว่า huella ecológica คะแนนโหวต 0 คะแนน