ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2011 Thai [en] การออกเสียงคำว่า Thai คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/09/2011 aguaçu [pt] การออกเสียงคำว่า aguaçu คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 retaco [pt] การออกเสียงคำว่า retaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 acupalpo [pt] การออกเสียงคำว่า acupalpo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 ambiguação [pt] การออกเสียงคำว่า ambiguação คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 mergulhagem [pt] การออกเสียงคำว่า mergulhagem คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 espírito de nível [pt] การออกเสียงคำว่า espírito de nível คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2011 exagitado [pt] การออกเสียงคำว่า exagitado คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2011 ensaiamento [pt] การออกเสียงคำว่า ensaiamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2011 Malawi [pt] การออกเสียงคำว่า Malawi คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2011 desatualidade [pt] การออกเสียงคำว่า desatualidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2011 laranja china [pt] การออกเสียงคำว่า laranja china คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2011 aglótico [pt] การออกเสียงคำว่า aglótico คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2011 alfabetado [pt] การออกเสียงคำว่า alfabetado คะแนนโหวต 0 คะแนน