ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2011 Thai [en] Thai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 aguaçu [pt] aguaçu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 retaco [pt] retaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 acupalpo [pt] acupalpo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 ambiguação [pt] ambiguação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 mergulhagem [pt] mergulhagem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 espírito de nível [pt] espírito de nível การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2011 exagitado [pt] exagitado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2011 ensaiamento [pt] ensaiamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2011 Malawi [pt] Malawi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2011 desatualidade [pt] desatualidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2011 laranja china [pt] laranja china การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2011 aglótico [pt] aglótico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2011 alfabetado [pt] alfabetado การออกเสียง 0คะแนนโหวต