ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/12/2018 orejuelas [es] การออกเสียง : orejuelas 0 โหวต
09/12/2018 modorrilla [es] การออกเสียง : modorrilla 0 โหวต
13/04/2018 hijoputa [es] การออกเสียง : hijoputa 0 โหวต
17/03/2018 el desayuno [es] การออกเสียง : el desayuno 0 โหวต
17/03/2018 arrullar [es] การออกเสียง : arrullar -1 โหวต