ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] การออกเสียงคำว่า Löschwasserrückhaltung คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Dworzak [de] การออกเสียงคำว่า Dworzak คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/08/2013 Schmidtpott [de] การออกเสียงคำว่า Schmidtpott คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] การออกเสียงคำว่า Geislingen an der Steige คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Mordhorst [de] การออกเสียงคำว่า Mordhorst คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] การออกเสียงคำว่า Seegenschmiedt คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Walddörfer [de] การออกเสียงคำว่า Walddörfer คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ruchgras [de] การออกเสียงคำว่า Ruchgras คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ackerruchgras [de] การออกเสียงคำว่า Ackerruchgras คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Archenmuschel [de] การออกเสียงคำว่า Archenmuschel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] การออกเสียงคำว่า Exzellenzgerangel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Wendelmuth [de] การออกเสียงคำว่า Wendelmuth คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Töpfner [de] การออกเสียงคำว่า Töpfner คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ökologiethema [de] การออกเสียงคำว่า Ökologiethema คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] การออกเสียงคำว่า Wachstumsfrage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ökologiefrage [de] การออกเสียงคำว่า Ökologiefrage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] การออกเสียงคำว่า Rohstoffgarten คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Berglauch [de] การออกเสียงคำว่า Berglauch คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Sensendüwel [de] การออกเสียงคำว่า Sensendüwel คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Wüstenlilie [de] การออกเสียงคำว่า Wüstenlilie คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ockerseestern [de] การออกเสียงคำว่า Ockerseestern คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Blasenschötchen [de] การออกเสียงคำว่า Blasenschötchen คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] การออกเสียงคำว่า Eichenprachtkäfer คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] การออกเสียงคำว่า Spierstrauchblattlaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] การออกเสียงคำว่า Zitrusblattlaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Johanniseidechse [de] การออกเสียงคำว่า Johanniseidechse คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] การออกเสียงคำว่า Holunderblattlaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] การออกเสียงคำว่า Alltagswahrnehmung คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] การออกเสียงคำว่า Ressourcenfrage คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/08/2013 Klimaproblematik [de] การออกเสียงคำว่า Klimaproblematik คะแนนโหวต 0 คะแนน