ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] Löschwasserrückhaltung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Dworzak [de] Dworzak การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/08/2013 Schmidtpott [de] Schmidtpott การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] Geislingen an der Steige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Mordhorst [de] Mordhorst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] Seegenschmiedt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Walddörfer [de] Walddörfer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ruchgras [de] Ruchgras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ackerruchgras [de] Ackerruchgras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Archenmuschel [de] Archenmuschel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] Exzellenzgerangel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Wendelmuth [de] Wendelmuth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Töpfner [de] Töpfner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ökologiethema [de] Ökologiethema การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] Wachstumsfrage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ökologiefrage [de] Ökologiefrage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] Rohstoffgarten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Berglauch [de] Berglauch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Sensendüwel [de] Sensendüwel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Wüstenlilie [de] Wüstenlilie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ockerseestern [de] Ockerseestern การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Blasenschötchen [de] Blasenschötchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] Eichenprachtkäfer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] Spierstrauchblattlaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] Zitrusblattlaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Johanniseidechse [de] Johanniseidechse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] Holunderblattlaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] Alltagswahrnehmung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] Ressourcenfrage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/08/2013 Klimaproblematik [de] Klimaproblematik การออกเสียง 0คะแนนโหวต