ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
31/12/2010 Polyurie [fr] การออกเสียงคำว่า Polyurie โดย Kenji75018
31/12/2010 magnétite [fr] การออกเสียงคำว่า magnétite คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insurrectionnel [fr] การออกเสียงคำว่า insurrectionnel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instantanée [fr] การออกเสียงคำว่า instantanée คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instigateur [fr] การออกเสียงคำว่า instigateur คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instigatrice [fr] การออกเสียงคำว่า instigatrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instiguer [fr] การออกเสียงคำว่า instiguer คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instinctif [fr] การออกเสียงคำว่า instinctif คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instinctive [fr] การออกเสียงคำว่า instinctive คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instinctuel [fr] การออกเสียงคำว่า instinctuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 institutionnaliser [fr] การออกเสียงคำว่า institutionnaliser คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 institutionnel [fr] การออกเสียงคำว่า institutionnel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 institutionnellement [fr] การออกเสียงคำว่า institutionnellement คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instructif [fr] การออกเสียงคำว่า instructif คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2010 instructive [fr] การออกเสียงคำว่า instructive คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instrumenter [fr] การออกเสียงคำว่า instrumenter คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 instrumentaliser [fr] การออกเสียงคำว่า instrumentaliser คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insuffisante [fr] การออกเสียงคำว่า insuffisante คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insuffisance [fr] การออกเสียงคำว่า insuffisance คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insularité [fr] การออกเสียงคำว่า insularité คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insulte [fr] การออกเสียงคำว่า insulte คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insultant [fr] การออกเสียงคำว่า insultant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2010 insultante [fr] การออกเสียงคำว่า insultante คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insupporter [fr] การออกเสียงคำว่า insupporter คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insignifiant [fr] การออกเสียงคำว่า insignifiant คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insinuer [fr] การออกเสียงคำว่า insinuer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/12/2010 insinuation [fr] การออกเสียงคำว่า insinuation คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insipide [fr] การออกเสียงคำว่า insipide คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insistant [fr] การออกเสียงคำว่า insistant คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2010 insister [fr] การออกเสียงคำว่า insister คะแนนโหวต 2 คะแนน