ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
31/12/2010 Polyurie [fr] Polyurie การออกเสียง โดยKenji75018
31/12/2010 magnétite [fr] magnétite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insurrectionnel [fr] insurrectionnel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instantanée [fr] instantanée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instigateur [fr] instigateur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instigatrice [fr] instigatrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instiguer [fr] instiguer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instinctif [fr] instinctif การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instinctive [fr] instinctive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instinctuel [fr] instinctuel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 institutionnaliser [fr] institutionnaliser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 institutionnel [fr] institutionnel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 institutionnellement [fr] institutionnellement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instructif [fr] instructif การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/12/2010 instructive [fr] instructive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instrumenter [fr] instrumenter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 instrumentaliser [fr] instrumentaliser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insuffisante [fr] insuffisante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insuffisance [fr] insuffisance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insularité [fr] insularité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insulte [fr] insulte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insultant [fr] insultant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/12/2010 insultante [fr] insultante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insupporter [fr] insupporter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insignifiant [fr] insignifiant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insinuer [fr] insinuer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/12/2010 insinuation [fr] insinuation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insipide [fr] insipide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insistant [fr] insistant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2010 insister [fr] insister การออกเสียง 2คะแนนโหวต