ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/05/2015 миллиондаған [kk] миллиондаған การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 ағарту [kk] ағарту การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 жiп [kk] жiп การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 азулы [kk] азулы การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2015 жоспар [kk] жоспар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 дос [kk] дос การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 ағысты [kk] ағысты การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 бұршақ [kk] бұршақ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 ас үй [kk] ас үй การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 гүл [kk] гүл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2015 дəптер [kk] дəптер การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/05/2015 Ғаламтор [kk] Ғаламтор การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Қызылорда [kk] Қызылорда การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/05/2015 Тараз [kk] Тараз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Алматы [kk] Алматы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Ақтөбе [kk] Ақтөбе การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Атырау [kk] Атырау การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Қарағанды [kk] Қарағанды การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/05/2015 Орыс тілі [kk] Орыс тілі การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Кәріс [kk] Кәріс การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Басты бет [kk] Басты бет การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Шілде [kk] Шілде การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Ойыншы [kk] Ойыншы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 дыбыс [kk] дыбыс การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 жолбарыс [kk] жолбарыс การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 ерін [kk] ерін การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 есім [kk] есім การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 жібек [kk] жібек การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 жекеше [kk] жекеше การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 жастық [kk] жастық การออกเสียง 0คะแนนโหวต