ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/05/2015 миллиондаған [kk] การออกเสียงคำว่า миллиондаған คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 ағарту [kk] การออกเสียงคำว่า ағарту คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 жiп [kk] การออกเสียงคำว่า жiп คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 азулы [kk] การออกเสียงคำว่า азулы คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2015 жоспар [kk] การออกเสียงคำว่า жоспар คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 дос [kk] การออกเสียงคำว่า дос คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 ағысты [kk] การออกเสียงคำว่า ағысты คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 бұршақ [kk] การออกเสียงคำว่า бұршақ คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 ас үй [kk] การออกเสียงคำว่า ас үй คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 гүл [kk] การออกเสียงคำว่า гүл คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2015 дəптер [kk] การออกเสียงคำว่า дəптер คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/05/2015 Ғаламтор [kk] การออกเสียงคำว่า Ғаламтор คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Қызылорда [kk] การออกเสียงคำว่า Қызылорда คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/05/2015 Тараз [kk] การออกเสียงคำว่า Тараз คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Алматы [kk] การออกเสียงคำว่า Алматы คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Ақтөбе [kk] การออกเสียงคำว่า Ақтөбе คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Атырау [kk] การออกเสียงคำว่า Атырау คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Қарағанды [kk] การออกเสียงคำว่า Қарағанды คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/05/2015 Орыс тілі [kk] การออกเสียงคำว่า Орыс тілі คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Кәріс [kk] การออกเสียงคำว่า Кәріс คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Басты бет [kk] การออกเสียงคำว่า Басты бет คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Шілде [kk] การออกเสียงคำว่า Шілде คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Ойыншы [kk] การออกเสียงคำว่า Ойыншы คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 дыбыс [kk] การออกเสียงคำว่า дыбыс คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 жолбарыс [kk] การออกเสียงคำว่า жолбарыс คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 ерін [kk] การออกเสียงคำว่า ерін คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 есім [kk] การออกเสียงคำว่า есім คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 жібек [kk] การออกเสียงคำว่า жібек คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 жекеше [kk] การออกเสียงคำว่า жекеше คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 жастық [kk] การออกเสียงคำว่า жастық คะแนนโหวต 0 คะแนน