ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/11/2011 bearcats [en] การออกเสียง : bearcats 0 โหวต
23/11/2011 preservationist [en] การออกเสียง : preservationist 0 โหวต
23/11/2011 chihuahua [en] การออกเสียง : chihuahua 0 โหวต
23/11/2011 porting [en] การออกเสียง : porting 0 โหวต
23/11/2011 DevCon [en] การออกเสียง : DevCon 0 โหวต
23/11/2011 watchman [en] การออกเสียง : watchman 0 โหวต
23/11/2011 Euroasiatic [en] การออกเสียง : Euroasiatic 0 โหวต
23/11/2011 disyllabic [en] การออกเสียง : disyllabic 0 โหวต
23/11/2011 habituating [en] การออกเสียง : habituating 1 โหวต
23/11/2011 oversetting [en] การออกเสียง : oversetting 0 โหวต
23/11/2011 Raekwon [en] การออกเสียง : Raekwon 0 โหวต
23/11/2011 mojito [en] การออกเสียง : mojito 0 โหวต
23/11/2011 statuette [en] การออกเสียง : statuette 0 โหวต
23/11/2011 Space Invaders [en] การออกเสียง : Space Invaders 1 โหวต
23/11/2011 Street Fighter [en] การออกเสียง : Street Fighter 1 โหวต
23/11/2011 Jurassic Park [en] การออกเสียง : Jurassic Park 0 โหวต
23/11/2011 Dupree [en] การออกเสียง : Dupree 0 โหวต
23/11/2011 occupies [en] การออกเสียง : occupies 1 โหวต
23/11/2011 scrolled [en] การออกเสียง : scrolled 0 โหวต
23/11/2011 plugged [en] การออกเสียง : plugged 0 โหวต
23/11/2011 distinguishable [en] การออกเสียง : distinguishable 1 โหวต
23/11/2011 angled [en] การออกเสียง : angled 0 โหวต
23/11/2011 neolinguistics [en] การออกเสียง : neolinguistics 0 โหวต
23/11/2011 4G [en] การออกเสียง : 4G 0 โหวต
23/11/2011 immunised [en] การออกเสียง : immunised 0 โหวต
23/11/2011 bullfighting [en] การออกเสียง : bullfighting 3 โหวต
23/11/2011 crowds [en] การออกเสียง : crowds 1 โหวต
23/11/2011 long-distance [en] การออกเสียง : long-distance 1 โหวต
23/11/2011 horses [en] การออกเสียง : horses 0 โหวต
23/11/2011 vowelization [en] การออกเสียง : vowelization 0 โหวต