ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/08/2010 居庸叠翠 [zh] การออกเสียง : 居庸叠翠 0 โหวต
05/08/2010 卢沟晓月 [zh] การออกเสียง : 卢沟晓月 0 โหวต
05/08/2010 玉泉趵突 [zh] การออกเสียง : 玉泉趵突 0 โหวต
05/08/2010 西山晴雪 [zh] การออกเสียง : 西山晴雪 0 โหวต
05/08/2010 蓟门烟树 [zh] การออกเสียง : 蓟门烟树 0 โหวต
05/08/2010 金台夕照 [zh] การออกเสียง : 金台夕照 0 โหวต
05/08/2010 琼岛春阴 [zh] การออกเสียง : 琼岛春阴 0 โหวต
05/08/2010 太液秋风 [zh] การออกเสียง : 太液秋风 0 โหวต
29/07/2010 太遗憾了 [zh] การออกเสียง : 太遗憾了 0 โหวต
29/07/2010 萨其马 [zh] การออกเสียง : 萨其马 0 โหวต
29/07/2010 凤梨酥 [zh] การออกเสียง : 凤梨酥 0 โหวต
29/07/2010 花糕 [zh] การออกเสียง : 花糕 0 โหวต
29/07/2010 豌豆黄 [zh] การออกเสียง : 豌豆黄 0 โหวต
29/07/2010 冰棍 [zh] การออกเสียง : 冰棍 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2010 你好 [zh] การออกเสียง : 你好 0 โหวต