ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/08/2010 居庸叠翠 [zh] การออกเสียงคำว่า 居庸叠翠 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 卢沟晓月 [zh] การออกเสียงคำว่า 卢沟晓月 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 玉泉趵突 [zh] การออกเสียงคำว่า 玉泉趵突 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 西山晴雪 [zh] การออกเสียงคำว่า 西山晴雪 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 蓟门烟树 [zh] การออกเสียงคำว่า 蓟门烟树 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 金台夕照 [zh] การออกเสียงคำว่า 金台夕照 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 琼岛春阴 [zh] การออกเสียงคำว่า 琼岛春阴 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2010 太液秋风 [zh] การออกเสียงคำว่า 太液秋风 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 太遗憾了 [zh] การออกเสียงคำว่า 太遗憾了 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 萨其马 [zh] การออกเสียงคำว่า 萨其马 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 凤梨酥 [zh] การออกเสียงคำว่า 凤梨酥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 花糕 [zh] การออกเสียงคำว่า 花糕 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 豌豆黄 [zh] การออกเสียงคำว่า 豌豆黄 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/07/2010 冰棍 [zh] การออกเสียงคำว่า 冰棍 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2010 你好 [zh] การออกเสียงคำว่า 你好 คะแนนโหวต 0 คะแนน