ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/04/2008 faeces [en] faeces การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/04/2008 DRADIS [en] DRADIS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 frack [en] frack การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 Zune [en] Zune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 extravaganza [en] extravaganza การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 philanthropic [en] philanthropic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 URL [en] URL การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 MySQL [en] MySQL การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 GUI [en] GUI การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/04/2008 subtle [en] subtle การออกเสียง 3คะแนนโหวต
04/04/2008 cognition [en] cognition การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 phenylalanine [en] phenylalanine การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 murder [en] murder การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 omnipotent [en] omnipotent การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 viscous [en] viscous การออกเสียง 0คะแนนโหวต