ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/04/2008 faeces [en] การออกเสียงคำว่า faeces คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/04/2008 DRADIS [en] การออกเสียงคำว่า DRADIS คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 frack [en] การออกเสียงคำว่า frack คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 Zune [en] การออกเสียงคำว่า Zune คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 extravaganza [en] การออกเสียงคำว่า extravaganza คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 philanthropic [en] การออกเสียงคำว่า philanthropic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 URL [en] การออกเสียงคำว่า URL คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 MySQL [en] การออกเสียงคำว่า MySQL คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 GUI [en] การออกเสียงคำว่า GUI คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/04/2008 subtle [en] การออกเสียงคำว่า subtle คะแนนโหวต 3 คะแนน
04/04/2008 cognition [en] การออกเสียงคำว่า cognition คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 phenylalanine [en] การออกเสียงคำว่า phenylalanine คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 murder [en] การออกเสียงคำว่า murder คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 omnipotent [en] การออกเสียงคำว่า omnipotent คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 viscous [en] การออกเสียงคำว่า viscous คะแนนโหวต 0 คะแนน