ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 absurdism [en] การออกเสียงคำว่า absurdism คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 contemplating [en] การออกเสียงคำว่า contemplating คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 flamingos [en] การออกเสียงคำว่า flamingos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 tying [en] การออกเสียงคำว่า tying คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 unconventionality [en] การออกเสียงคำว่า unconventionality คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 originality [en] การออกเสียงคำว่า originality คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 faulted [en] การออกเสียงคำว่า faulted คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 misfires [en] การออกเสียงคำว่า misfires คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 unsettling [en] การออกเสียงคำว่า unsettling คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 unholy [en] การออกเสียงคำว่า unholy คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2010 chiodos [en] การออกเสียงคำว่า chiodos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 Muslim [en] การออกเสียงคำว่า Muslim คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 disadvantageously [en] การออกเสียงคำว่า disadvantageously คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 Eurovision [en] การออกเสียงคำว่า Eurovision คะแนนโหวต 0 คะแนน