ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 absurdism [en] การออกเสียง : absurdism 0 โหวต
17/08/2010 contemplating [en] การออกเสียง : contemplating 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 flamingos [en] การออกเสียง : flamingos 0 โหวต
17/08/2010 tying [en] การออกเสียง : tying 0 โหวต
17/08/2010 unconventionality [en] การออกเสียง : unconventionality 0 โหวต
17/08/2010 originality [en] การออกเสียง : originality 0 โหวต
17/08/2010 faulted [en] การออกเสียง : faulted 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 misfires [en] การออกเสียง : misfires 0 โหวต
17/08/2010 unsettling [en] การออกเสียง : unsettling 0 โหวต
17/08/2010 unholy [en] การออกเสียง : unholy 0 โหวต
17/08/2010 chiodos [en] การออกเสียง : chiodos 0 โหวต
17/08/2010 Muslim [en] การออกเสียง : Muslim 1 โหวต
17/08/2010 disadvantageously [en] การออกเสียง : disadvantageously 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 Eurovision [en] การออกเสียง : Eurovision 0 โหวต