ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2010 absurdism [en] absurdism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 contemplating [en] contemplating การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 flamingos [en] flamingos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 tying [en] tying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 unconventionality [en] unconventionality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 originality [en] originality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 faulted [en] faulted การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 misfires [en] misfires การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 unsettling [en] unsettling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 unholy [en] unholy การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 chiodos [en] chiodos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 Muslim [en] Muslim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 disadvantageously [en] disadvantageously การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 Eurovision [en] Eurovision การออกเสียง 0คะแนนโหวต