ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 anal [en] การออกเสียงคำว่า anal คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] การออกเสียงคำว่า vibrator คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] การออกเสียงคำว่า dildo คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] การออกเสียงคำว่า G-spot คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] การออกเสียงคำว่า guilty pleasure คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] การออกเสียงคำว่า pleasure คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/08/2010 lick [en] การออกเสียงคำว่า lick คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] การออกเสียงคำว่า dripped คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 sex [en] การออกเสียงคำว่า sex คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] การออกเสียงคำว่า handcuffs คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 glamorpuss [en] การออกเสียงคำว่า glamorpuss คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] การออกเสียงคำว่า crapper คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 pimp [en] การออกเสียงคำว่า pimp คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 gimme [en] การออกเสียงคำว่า gimme คะแนนโหวต 3 คะแนน
17/08/2010 reallocate [en] การออกเสียงคำว่า reallocate คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 puss [en] การออกเสียงคำว่า puss คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] การออกเสียงคำว่า hanky-panky คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 rubber [en] การออกเสียงคำว่า rubber คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 booty [en] การออกเสียงคำว่า booty คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 smooch [en] การออกเสียงคำว่า smooch คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 upskirt [en] การออกเสียงคำว่า upskirt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 suck [en] การออกเสียงคำว่า suck คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 sucks [en] การออกเสียงคำว่า sucks คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 69 [en] การออกเสียงคำว่า 69 คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 cake-hole [en] การออกเสียงคำว่า cake-hole คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 douche bag [en] การออกเสียงคำว่า douche bag คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 ass [en] การออกเสียงคำว่า ass คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 oral sex [en] การออกเสียงคำว่า oral sex คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 shaved [en] การออกเสียงคำว่า shaved คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 penis [en] การออกเสียงคำว่า penis คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด