ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2010 anal [en] anal การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] vibrator การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] dildo การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] G-spot การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] pleasure การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/08/2010 lick [en] lick การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] dripped การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 sex [en] sex การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] crapper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 pimp [en] pimp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 gimme [en] gimme การออกเสียง 3คะแนนโหวต
17/08/2010 reallocate [en] reallocate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 puss [en] puss การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 rubber [en] rubber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 booty [en] booty การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 smooch [en] smooch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 upskirt [en] upskirt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 suck [en] suck การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 sucks [en] sucks การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 69 [en] 69 การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 cake-hole [en] cake-hole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 douche bag [en] douche bag การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 ass [en] ass การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 oral sex [en] oral sex การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 shaved [en] shaved การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 penis [en] penis การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด