ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 anal [en] การออกเสียง : anal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] การออกเสียง : vibrator 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] การออกเสียง : dildo 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] การออกเสียง : G-spot 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] การออกเสียง : guilty pleasure 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] การออกเสียง : pleasure 3 โหวต
17/08/2010 lick [en] การออกเสียง : lick 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] การออกเสียง : dripped 1 โหวต
17/08/2010 sex [en] การออกเสียง : sex 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] การออกเสียง : handcuffs 0 โหวต
17/08/2010 glamorpuss [en] การออกเสียง : glamorpuss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] การออกเสียง : crapper 0 โหวต
17/08/2010 pimp [en] การออกเสียง : pimp 0 โหวต
17/08/2010 gimme [en] การออกเสียง : gimme 3 โหวต
17/08/2010 reallocate [en] การออกเสียง : reallocate 0 โหวต
17/08/2010 puss [en] การออกเสียง : puss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] การออกเสียง : hanky-panky 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 rubber [en] การออกเสียง : rubber 0 โหวต
17/08/2010 booty [en] การออกเสียง : booty 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 smooch [en] การออกเสียง : smooch 0 โหวต
17/08/2010 upskirt [en] การออกเสียง : upskirt 0 โหวต
17/08/2010 suck [en] การออกเสียง : suck 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 sucks [en] การออกเสียง : sucks 0 โหวต
17/08/2010 69 [en] การออกเสียง : 69 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 cake-hole [en] การออกเสียง : cake-hole 0 โหวต
17/08/2010 douche bag [en] การออกเสียง : douche bag 1 โหวต
17/08/2010 ass [en] การออกเสียง : ass 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 oral sex [en] การออกเสียง : oral sex 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 shaved [en] การออกเสียง : shaved 0 โหวต
17/08/2010 penis [en] การออกเสียง : penis 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด