ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 anal [en] การออกเสียงคำว่า anal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 vibrator [en] การออกเสียงคำว่า vibrator 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dildo [en] การออกเสียงคำว่า dildo 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 G-spot [en] การออกเสียงคำว่า G-spot 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 guilty pleasure [en] การออกเสียงคำว่า guilty pleasure 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 pleasure [en] การออกเสียงคำว่า pleasure 2 โหวต
17/08/2010 lick [en] การออกเสียงคำว่า lick 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 dripped [en] การออกเสียงคำว่า dripped 1 โหวต
17/08/2010 sex [en] การออกเสียงคำว่า sex 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 handcuffs [en] การออกเสียงคำว่า handcuffs 0 โหวต
17/08/2010 glamorpuss [en] การออกเสียงคำว่า glamorpuss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 crapper [en] การออกเสียงคำว่า crapper 0 โหวต
17/08/2010 pimp [en] การออกเสียงคำว่า pimp 0 โหวต
17/08/2010 gimme [en] การออกเสียงคำว่า gimme 3 โหวต
17/08/2010 reallocate [en] การออกเสียงคำว่า reallocate 0 โหวต
17/08/2010 puss [en] การออกเสียงคำว่า puss 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 hanky-panky [en] การออกเสียงคำว่า hanky-panky 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 rubber [en] การออกเสียงคำว่า rubber 0 โหวต
17/08/2010 booty [en] การออกเสียงคำว่า booty 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 smooch [en] การออกเสียงคำว่า smooch 0 โหวต
17/08/2010 upskirt [en] การออกเสียงคำว่า upskirt 0 โหวต
17/08/2010 suck [en] การออกเสียงคำว่า suck 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 sucks [en] การออกเสียงคำว่า sucks 0 โหวต
17/08/2010 69 [en] การออกเสียงคำว่า 69 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 cake-hole [en] การออกเสียงคำว่า cake-hole 0 โหวต
17/08/2010 douche bag [en] การออกเสียงคำว่า douche bag 1 โหวต
17/08/2010 ass [en] การออกเสียงคำว่า ass 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 oral sex [en] การออกเสียงคำว่า oral sex 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 shaved [en] การออกเสียงคำว่า shaved 0 โหวต
17/08/2010 penis [en] การออกเสียงคำว่า penis 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด