ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/11/2010 atrevida [es] การออกเสียง : atrevida 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2010 blow dry [en] การออกเสียง : blow dry -1 โหวต
06/11/2010 birthmark [en] การออกเสียง : birthmark 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2010 disdainfully [en] การออกเสียง : disdainfully 0 โหวต
17/08/2010 prying [en] การออกเสียง : prying 0 โหวต
17/08/2010 dreamily [en] การออกเสียง : dreamily 0 โหวต
17/08/2010 bounded [en] การออกเสียง : bounded 0 โหวต
17/08/2010 murmured [en] การออกเสียง : murmured 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 coarseness [en] การออกเสียง : coarseness 0 โหวต
17/08/2010 vulgarity [en] การออกเสียง : vulgarity 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 hollow-cheeked [en] การออกเสียง : hollow-cheeked 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 bare-headed [en] การออกเสียง : bare-headed 0 โหวต
17/08/2010 loveliness [en] การออกเสียง : loveliness 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 refusals [en] การออกเสียง : refusals 0 โหวต
17/08/2010 charitably [en] การออกเสียง : charitably 0 โหวต
17/08/2010 puritanical [en] การออกเสียง : puritanical 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 unspotted [en] การออกเสียง : unspotted 0 โหวต
17/08/2010 subtleties [en] การออกเสียง : subtleties 0 โหวต
17/08/2010 dearest [en] การออกเสียง : dearest 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 fastidiously [en] การออกเสียง : fastidiously 0 โหวต
17/08/2010 academicians [en] การออกเสียง : academicians 0 โหวต
17/08/2010 poaching [en] การออกเสียง : poaching 0 โหวต
17/08/2010 audibly [en] การออกเสียง : audibly 0 โหวต
17/08/2010 inaudibly [en] การออกเสียง : inaudibly 0 โหวต
17/08/2010 stirred [en] การออกเสียง : stirred 0 โหวต
17/08/2010 ribbons [en] การออกเสียง : ribbons 0 โหวต
17/08/2010 surrendering [en] การออกเสียง : surrendering 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 beast [en] การออกเสียง : beast 0 โหวต
17/08/2010 weatherproof [en] การออกเสียง : weatherproof 0 โหวต
17/08/2010 missionary [en] การออกเสียง : missionary 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด