ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/11/2010 atrevida [es] การออกเสียงคำว่า atrevida คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2010 blow dry [en] การออกเสียงคำว่า blow dry คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/11/2010 birthmark [en] การออกเสียงคำว่า birthmark คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/11/2010 disdainfully [en] การออกเสียงคำว่า disdainfully คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 prying [en] การออกเสียงคำว่า prying คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 dreamily [en] การออกเสียงคำว่า dreamily คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 bounded [en] การออกเสียงคำว่า bounded คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 murmured [en] การออกเสียงคำว่า murmured คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 coarseness [en] การออกเสียงคำว่า coarseness คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 vulgarity [en] การออกเสียงคำว่า vulgarity คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 hollow-cheeked [en] การออกเสียงคำว่า hollow-cheeked คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 bare-headed [en] การออกเสียงคำว่า bare-headed คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 loveliness [en] การออกเสียงคำว่า loveliness คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 refusals [en] การออกเสียงคำว่า refusals คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 charitably [en] การออกเสียงคำว่า charitably คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 puritanical [en] การออกเสียงคำว่า puritanical คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 unspotted [en] การออกเสียงคำว่า unspotted คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 subtleties [en] การออกเสียงคำว่า subtleties คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 dearest [en] การออกเสียงคำว่า dearest คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 fastidiously [en] การออกเสียงคำว่า fastidiously คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 academicians [en] การออกเสียงคำว่า academicians คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 poaching [en] การออกเสียงคำว่า poaching คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 audibly [en] การออกเสียงคำว่า audibly คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 inaudibly [en] การออกเสียงคำว่า inaudibly คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 stirred [en] การออกเสียงคำว่า stirred คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 ribbons [en] การออกเสียงคำว่า ribbons คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 surrendering [en] การออกเสียงคำว่า surrendering คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/08/2010 beast [en] การออกเสียงคำว่า beast คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 weatherproof [en] การออกเสียงคำว่า weatherproof คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 missionary [en] การออกเสียงคำว่า missionary คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด