ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/11/2010 atrevida [es] atrevida การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/11/2010 blow dry [en] blow dry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/11/2010 birthmark [en] birthmark การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 prying [en] prying การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 dreamily [en] dreamily การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 bounded [en] bounded การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 murmured [en] murmured การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 coarseness [en] coarseness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 loveliness [en] loveliness การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 refusals [en] refusals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 charitably [en] charitably การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 puritanical [en] puritanical การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 unspotted [en] unspotted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 subtleties [en] subtleties การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 dearest [en] dearest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 academicians [en] academicians การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 poaching [en] poaching การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 audibly [en] audibly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 stirred [en] stirred การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 ribbons [en] ribbons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 surrendering [en] surrendering การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/08/2010 beast [en] beast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 missionary [en] missionary การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด