ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] 鸡毛菜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 绿豆芽 [zh] 绿豆芽 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 脐橙 [wuu] 脐橙 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 龙眼 [wuu] 龙眼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 龙眼 [zh] 龙眼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 贡梨 [wuu] 贡梨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 橙子 [wuu] 橙子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 柚子 [wuu] 柚子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 山楂 [wuu] 山楂 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 红富士 [wuu] 红富士 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] 甜芦粟 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/01/2012 西瓜 [wuu] 西瓜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] 水蜜桃 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 甜瓜 [wuu] 甜瓜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 梯子 [wuu] 梯子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 鸭梨 [wuu] 鸭梨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 桔子 [wuu] 桔子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 生梨 [wuu] 生梨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 砀山梨 [wuu] 砀山梨 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 西柚 [wuu] 西柚 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 祝你好运 [wuu] 祝你好运 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 草莓 [wuu] 草莓 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/01/2012 白萝卜 [wuu] 白萝卜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] 猕猴桃 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 冬瓜 [wuu] 冬瓜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] 沙糖桔 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2011 花鲢 [wuu] 花鲢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] 小黄鱼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2011 白鲢 [wuu] 白鲢 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2011 饺子 [wuu] 饺子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต