ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] การออกเสียงคำว่า 鸡毛菜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 绿豆芽 [zh] การออกเสียงคำว่า 绿豆芽 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 脐橙 [wuu] การออกเสียงคำว่า 脐橙 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 龙眼 [wuu] การออกเสียงคำว่า 龙眼 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 龙眼 [zh] การออกเสียงคำว่า 龙眼 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 贡梨 [wuu] การออกเสียงคำว่า 贡梨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 橙子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 橙子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 柚子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 柚子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 山楂 [wuu] การออกเสียงคำว่า 山楂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 红富士 [wuu] การออกเสียงคำว่า 红富士 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] การออกเสียงคำว่า 甜芦粟 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2012 西瓜 [wuu] การออกเสียงคำว่า 西瓜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] การออกเสียงคำว่า 水蜜桃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 甜瓜 [wuu] การออกเสียงคำว่า 甜瓜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 梯子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 梯子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 鸭梨 [wuu] การออกเสียงคำว่า 鸭梨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 桔子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 桔子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 生梨 [wuu] การออกเสียงคำว่า 生梨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 砀山梨 [wuu] การออกเสียงคำว่า 砀山梨 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 西柚 [wuu] การออกเสียงคำว่า 西柚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 祝你好运 [wuu] การออกเสียงคำว่า 祝你好运 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 草莓 [wuu] การออกเสียงคำว่า 草莓 คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/01/2012 白萝卜 [wuu] การออกเสียงคำว่า 白萝卜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] การออกเสียงคำว่า 猕猴桃 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 冬瓜 [wuu] การออกเสียงคำว่า 冬瓜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] การออกเสียงคำว่า 沙糖桔 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 花鲢 [wuu] การออกเสียงคำว่า 花鲢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] การออกเสียงคำว่า 小黄鱼 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 白鲢 [wuu] การออกเสียงคำว่า 白鲢 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2011 饺子 [wuu] การออกเสียงคำว่า 饺子 คะแนนโหวต 0 คะแนน